Deltaprogramma: zijn de Nederlandse steden voorbereid op weersextremen?

In vijf proeftuinen heeft Urhahn onderzocht hoe aanpasbaar onze steden en dorpen zijn met het oog op grotere weersextremen

<
>

    Effectieve maatregelen

    De opgave voor het Deltaprogramma verschilt enorm per locatie. Een locatie als Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch heeft vooral te kampen met waterkwaliteit en watertekort, terwijl in Kockengen wateroverlast en verzakkingen het hoofdthema zijn. Met teams van landelijke experts gekoppeld aan lokale ervaringsdeskundigen is in workshops door ontwerpend onderzoek verkend welke maatregelen effectief zijn. De werkwijze en het bijbehorende spel zijn voor alle deelnemers van de cases een eyeopener geweest.

     

    Handboek

    Het handboek biedt een inspirerende opening naar een meer duurzame, op samenwerking en participatie gestoelde werkwijze in stedelijk beheer. Onze adviezen zijn toegeschreven naar wat lokale organisaties zelf kunnen doen om de oplossingen uit te voeren. Daarnaast biedt de website meekoppelen.klimaatadaptatie.nl tips, achtergronden, voorbeelden en een stappenplan. Hier kan ook het spel worden gedownload. Op de website handboekproeftuinen.nl zijn de resultaten van de proeftuinen na te lezen.