Versterking van een stedelijk netwerk

Interactieve workshop adaptieve werkagenda Brabantstad

<
>

  Versterking van stedelijk netwerk van Brabant

  Brabantstad wordt gevormd door de vijf grote Brabantse steden en de provincie Noord-Brabant. De versterking van het stedelijk netwerk, qua infrastructurele verbindingen en stedelijke milieus, is een belangrijke doelstelling. Veel is al bekend, in een workshop is de kennis die aanwezig is bij experts van de gemeenten en de provincie, opgehaald, verbeeld en geïntegreerd in enkele aansprekende kaartbeelden.

   

  Een interactieve workshop met experts

  De workshop is samen met medewerkers van RHDHV voorbereid. Urhahn stond borg voor de inhoudelijke en verbeeldende bijdragen.

   

  Beelden voor een werkagenda

  Na afloop van de workshop zijn de resultaten uitgewerkt tot een kaartenreeks waarin op verschillende schaalniveaus is getoond op welke thema’s de partners kunnen samenwerken: van internationale verbindingen, regionale O.V.-netwerken tot bijvoorbeeld kennisuitwisseling en afstemming bij de provinciale spoorzones.