Tess Broekmans benoemd tot Hoogleraar Urban Design TUDelft

Tess Broekmans, partner bij Urhahn, slaat als hoogleraar Urban Design brug tussen universiteit en praktijk

De Faculteit Bouwkunde heeft Tess Broekmans als hoogleraar Urban Design benoemd. Met haar praktijkervaring brengt ze waardevolle inzichten naar de academische wereld én andersom. “De TU Delft speelt een cruciale rol bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken. Daar hebben we goede ontwerpers voor nodig.”

 

De hoogleraar Urban Design heeft als doel het verbinden van praktijk, onderzoek en onderwijs om een rechtvaardige en duurzame stedelijke omgeving te bevorderen. Tess Broekmans zoomt in op de complexiteit van het alledaagse: welke impact hebben de grote transities waar we middenin zitten op de dagelijkse leefomgeving?

 

Een rechtvaardige stad

Als partner bij Urhahn stedenbouw & strategie werkt Tess aan een rechtvaardige stad: “Stedenbouw moet aansluiten bij de beleving en de behoeftes van de gemeenschap, tegelijk kan ontwerp ook uitdagen tot ander gebruik en gedrag. De stad is voor iedereen. Hoe zorg je ervoor dat bij veranderingen in de stad iedereen zich thuis blijft voelen? Dat is een opgave waarin veel verschillende expertises samenkomen. Als stedenbouwer moet je goed kunnen luisteren.” Tess Broekmans wil als hoogleraar Urban Design die inzichten graag meenemen naar de TU Delft: “De veelheid en diversiteit aan kennis op de TU Delft is nodig om tot goed stadsontwerp te komen. Ik wil graag samenwerken met de experts van gebiedsontwikkeling bij Bouwkunde, met gedragswetenschappers bij Industrieel Ontwerp en verkeerskundigen van Civiele Techniek, om er maar een paar te noemen.”

 

Ontwerponderwijs

Het stedenbouwkundig ontwerp in de praktijk is de afgelopen decennia steeds meer gericht op transformatie. Dat vraagt om specifieke ontwerpvaardigheden. “Stedenbouw is een langzaam vak. De stad die we nu bouwen is tien jaar geleden ontworpen. Een ontwerp moet kunnen inspelen op veranderingen. Wat is essentieel om vast te leggen en waar kan ruimte worden gegeven aan anderen, van architect tot bewoner.”

 

De nieuwe hoogleraar brengt niet alleen de praktijk naar de academische wereld. Bij Urhahn brengt ze vier dagen per week de wetenschap ook weer mee de maatschappij in.