Gezond wonen in en rond de L-Flat in Vollenhove, Zeist

In de gebiedsvisie Perspectief Parkplan Vollenhove halen we sociale huur uit de schaduw

<
>

  In een wijk waar eenzaamheid al ver voor de lockdown bestond zet Urhahn fysieke middelen in om sociale problemen op te lossen. De visie biedt structurele verbeteringen voor deze naoorlogse woonwijk, met behoud van alle sociale huurwoningen, met een social track voor beweging en ontmoeting, met een werkplaats voor en door bewoners en met een prachtig park.

   

  Stedelijke vernieuwing met behoud van alle sociale huur

  Hoe los je met fysieke middelen een sociale opgave op? In de NRC-serie ‘Terug naar de flat‘ worden de sociale problemen in de sociale huurkolos met de twijfelachtige eer van grootste galerijflat van Nederland blootgelegd. Een verbetering van de leefomgeving kan hier bijdragen aan een beter leven. Om de maatschappelijke problemen die de serie blootlegt aan te pakken, benoemen we eerst de kansen voor het structureel verbeteren van dit naoorlogse woonmilieu. Mét behoud van de sociale huurwoningen. Optimaal verbinden, het vasthouden en aantrekken van draagkrachtige bewoners en een leefomgeving die uitnodigt om mee te doen, dat zijn belangrijke opgaven voor Vollenhove.

   

   

  Werk, leer, ontmoet, beweeg en recreëer in een park

  Vollenhove is eind jaren 60 ontworpen als Parkplan. Onder dezelfde naam blazen we de wijk nieuw leven in en gebruiken we de elementen van een historisch romantisch park om hedendaagse uitdagingen te tackelen: het park als basis voor een vitale, diverse, open en groene en eigentijdse wijk die optimaal verbonden is met de omgeving. Het park als plek om te ontmoeten, waar de bewoners van Vollenhove – jong en oud – een gezicht krijgen. Het park als middel om Vollenhove positief op de kaart te zetten. In Vollenhove woon, werk, leer, ontmoet, beweeg en recreëer je in een park.

  Het perspectief Parkplan Vollenhove bestaat uit de volgende vijf pijlers:

  – Park maken

  – Optimaal verbinden

  – Plekken maken

  – Wonen in het park

  – Vollenhove werkt

  Daarnaast is een doorgaande route toegevoegd – de Social track – die alle bewoners, plekken en activiteiten verbindt. Via deze nieuwe route beleef je Vollenhove vanuit een ander perspectief. Het park als plek voor alle bewoners en culturen in Vollenhove. “Urban meets green” op de grens van Zeist en Utrecht.

   

  Een alternatief einde voor de serie

  Groot denken tekent niet alleen onze ambitie. Breder kijken dan het plangebied en aansluiten bij grotere schaal is een van de middelen uit onze inmiddels rijkgevulde toolbox voor stedelijke vernieuwing en een beweegvriendelijke stad. De basisschool, studenten, het winkelcentrum en stichting Altrecht in het naastgelegen Sanatoriumbos betrekken we bij het proces. Helaas eindigt de reeks in het NRC niet met een happy end. Maar Urhahn denkt de input voor een perspectief voor verbetering van het leven aan de voet van de L-flat te bieden. In de volgende fase worden dit perspectief inclusief de bouwstenen uitgewerkt tot een aansprekende en gedragen gebiedsvisie inclusief ontwikkelstrategie. Om snel en effectief door te pakken is de agenda voor het vervolg al nu geformuleerd.