Lieke Robben

Stedenbouwkundig ontwerper

Lieke is sinds juni 2018 bij ons werkzaam als stedenbouwkundig ontwerper. Lieke is in 2016 cum laude als architect en stedenbouwkundige afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Haar afstudeerproject was getiteld Amsterdam New Water City, een stedenbouwkundige visie op Amsterdam waarbij de waterstructuur het leidend principe is voor de stedelijke ontwikkeling. Deze is architectonisch uitgewerkt in een binnenstedelijke transformatie waarin vorm is gegeven aan een hotel met prachtige binnenruimten waar het watersysteem beleefbaar is en leidend voor het ontwerp. Het project is genomineerd voor de Waternetwerk Scriptieprijs 2016. Nadien is Lieke bij Cruz y Ortiz gaan werken waar ze onder andere heeft gewerkt aan het Rijksmuseum en verschillende transformatieopgaven.

 

Lieke werkt(e) bij Urhahn onder andere aan de herontwikkeling van de Rechtbank aan de Zuidas Amsterdam (Parnas), de centrumvisie voor Bladel, en het integraal ontwikkelperspectief A12-zone Utrecht. Lieke heeft in 2019 het Professional Experience Programme (PEP) voor Architect behaald.

Projecten waaraan Lieke heeft gewerkt:

  • Integraal ontwikkelperspectief Utrecht A12-zone: visievorming (wonen, werken, leefomgeving en bereikbaarheid) voor grootschalige gebiedsontwikkeling (samen met APPM, voor gemeenten Houten, Nieuwegein, en Utrecht, U10, RWS Midden Nederland en Provincie Utrecht , 2019).
  • Amsterdam Dichtersbuurt: stedenbouwkundig plan stedelijke vernieuwing woonbuurt (voor Eigen Haard, 2016-2019).
  • De Tuinen van Zandweerd Deventer: uitwerking van het stedenbouwkundig concept Zandweerd, een duurzame en beweegvriendelijke wijk van circa 120 woningen (voor gemeente Deventer 2017-2018).
  • Ouder-Amstel Entrada: ontwikkelkader en programma van eisen (voor gemeente Ouder-Amstel, 2019).
  • Amsterdam Parnas: Nota van Uitgangspuunten herontwikkeling van de oude Rechtbank aan de Zuidas Amsterdam (voor gemeente Amsterdam & RVB, 2018).
  • Bladel binnenstad: binnenstadsvisie van Bladel (voor gemeente Bladel, 2018).
  • Purmerend Wheermolen Oost: visie en het stedenbouwkundig plan voor een stedelijke vernieuwingsbuurt (voor Gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris, 2018).
  • Amstel Business Park OuderAmstel: ontwikkelkader, richtlijnen en beeldkwaliteitplan voor de transformatie van een werkgebied (voor Gemeente Ouder-Amstel, 2018-2019).