Lieke Robben

Stedenbouwkundig ontwerper

Lieke is sinds juni 2018 bij ons werkzaam als stedenbouwkundig ontwerper. Lieke is in 2016 cum laude als architect en stedenbouwkundige afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Haar afstudeerproject was getiteld Amsterdam New Water City, een stedenbouwkundige visie op Amsterdam waarbij de waterstructuur het leidend principe is voor de stedelijke ontwikkeling. Deze is architectonisch uitgewerkt in een binnenstedelijke transformatie waarin vorm is gegeven aan een hotel met prachtige binnenruimten waar het watersysteem beleefbaar is en leidend voor het ontwerp. Het project is genomineerd voor de Waternetwerk Scriptieprijs 2016. Nadien is Lieke bij Cruz y Ortiz gaan werken waar ze onder andere heeft gewerkt aan het Rijksmuseum en verschillende transformatieopgaven. Lieke werkt bij Urhahn aan onder andere Parnas, de herontwikkeling van de Rechtbank aan de Zuidas, Amsterdam en de gebiedsvisie Amstel Business Park. Lieke is in september 2017 gestart met het Professional Experience Programme (PEP) voor Architect.