Nieuw project! Een levendig Utrecht Science Park voor ontmoeting en innovatie

De campus transformeert tot een inspirerend woon-werkgebied dat uitnodigt tot ontmoeting met verfijnde openbare ruimtes die goed aansluiten op de bebouwing.

<
>

    De Universiteit Utrecht heeft Urhahn geselecteerd voor het maken van de stedenbouwkundige visie van Utrecht Science Park (USP) Noord en Zuid en uitwerkingen in gebiedsplannen en kavelpaspoorten. In dit project werken we samen met Inside Outside landschapsarchitecten en Urban Reality financiële regie. De visie richt zich op het versterken van de campus als inspirerende leeromgeving die uitnodigt tot ontmoeting en kennisuitwisseling en zo bijdraagt aan de vorming van studenten. Een buitenruimte die uitnodigt tot verblijf en ontmoeting draagt bij aan een prettige leefomgeving. Het gebied vraagt daarom om een goede wisselwerking tussen gebouw en openbare ruimte, de juiste functiemix op de juiste plek en een inrichting van de openbare ruimte die daaraan beantwoordt.

    Een mooi project, waarin onze gebruikersgerichte benadering duidelijk naar voren komt: de vorming van de student en een innovatief en inspirerend werkmilieu voor de werknemer, met aandacht voor biodiversiteit.