Polderpad als drager van het plan

Gebiedsontwikkeling Lelystad Airport

In opdracht van gebiedsontwikkelaar OMALA werkt Urhahn samen met Witteveen+Bos en Delva Landscape Architects aan het inrichtingsplan van de eerste nieuwe gebiedsontwikkeling bij Lelystad Airport. De ambitie is om een onderscheidend en hoogwaardig werkgebied te ontwikkelen.

 

De basis voor het plan op hoofdlijnen wordt gevormd door de unieke polderstructuur van Oostelijk Flevoland. Het polderpad als een kenmerkende, agrarische, lange lijn vormt een van de dragers van het plan. Deze zorgt voor samenhang op de grote schaal en creëert directe en indirecte oriëntatie op de luchthaven. Binnen de hoofdopzet van het plan is veel flexibiliteit mogelijk: in functies, in kavelmaten en in parkeeroplossingen.

 

Wat betreft de geleidelijke ontwikkeling van het gebied hanteren wij het ‘altijd af’ principe: het gebied moet ook in de fase waarin nog niet geheel is ontwikkeld veel kwaliteit hebben en af zijn.

 

Het inrichtingsplan wordt naar verwachting in februari 2016 opgeleverd.

 

Geplaatst op: 15-12-2015

Voor meer informatie: Sjoerd Feenstra