Drie rijen dik rondom de maquette

Presentatie van de organische ontwikkelstrategie voor Galgeriet, Monnickendam

Gemeente Waterland wil bedrijventerrein Galgeriet organisch ontwikkelen tot een gemengd stedelijk gebied. Daarvoor hebben ze de hulp van de TaskForce Ruimtewinst van de Provincie Noord-Holland ingeroepen, die Urhahn heeft gevraagd een strategie op te stellen. Het advies werd op 15 februari 2016 aan het College van B&W van de gemeente Waterland gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst onder veel belangstellenden, waaronder bewoners en ondernemers uit de omgeving. Lees meer over dit project op onze projectbeschrijving.

 

Geplaatst op: 16 februari 2016

Voor meer informatie: Tess Broekmans