Nieuw filmtheater slecht barrière tussen binnenstad Arnhem en de Rijn

Architectenbureau DP6 wint prijsvraag met ontwerp voor de nieuwbouw van het Focus Filmtheater op het kerkplein, waardoor een ambitie voor de zuidelijke binnenstad (stedenbouwkundig ontwerp Urhahn) wordt gerealiseerd.

Urhahn heeft in een jarenlange betrokkenheid bij plannen voor de Arnhemse binnenstad het hoofddoel van het Masterplan Rijnboog uitgewerkt: het opheffen van de barrières tussen de historische stad en Rijn. Eén van die barrières wordt gevormd door het Kerkplein, waar de ruimte rond het plein gevoelsmatig het einde van de binnenstad betekent. Door functies toe te voegen en de overgangspunten beter vorm te geven langs de lange lijnen van de binnenstad, zoals de Bakkerstraat- Rodenburgstraat, kan deze ambitie vorm krijgen. Nieuwbouw van het Focus Filmtheater op het kerkplein is een concrete stap in de uitwerking van de ambities van de stad voor de zuidelijke binnenstad. Lees meer over de plannen van Urhahn voor de zuidelijke binnenstad van Arnhem, of lees meer over het ontwerp van het filmtheater op de site van DP6.

 

Geplaatst op: 18 februari 2016

Voor meer informatie: Tess Broekmans