Groeten uit… King Spadina, Toronto

Een succesvolle transformatie van een binnenstedelijk werkgebied, door te beginnen met soepele regelgeving voor ontwikkelingen. 25 jaar Urhahn: plek 2 uit een reeks gebieden, buurten en gebouwen die ons inspireren.

<
>

    Rond de kruising van King Street en Spadina Avenue naast Down Town Toronto, heeft in de laatste 25 jaar een transformatie plaatsgevonden van een binnenstedelijk werkgebied naar een van de hipste wijken van Canada, waar wordt gewoond, gewerkt, uitgegaan, ontmoet. Fabrieksgebouwen zijn herbestemd als kantoren, nieuwe woongebouwen zijn tussen de fabrieken gebouwd, oudere panden worden hergebruikt als nachtclubs. De kwaliteit en sfeer van de voorheen industriële bebouwing is aangewend om jonge creatieve doelgroepen aan te trekken. Door de aanvankelijk  lage prijzen en door in de beginperiode weinig eisen te stellen aan de ontwikkelingen, is de vernieuwing op gang gekomen. Met het groeien van de grondprijzen werden ook de regels aangescherpt.

     

    In de periode tussen 1900 en 1970 was het gebied exclusief voor detailhandel en productie aangewezen. Na 1970 kreeg de City of Toronto de geest om er op grote schaal te slopen en kantoren en woningen te bouwen, maar in 1996, onder invloed van een hevige economische recessie, veranderden de plannen vrij plotseling. Een nieuwe visie voor het King-Spadina plangebied werd in het leven geroepen door de City Council om private partijen te verleiden om te investeren in hergebruik en herontwikkeling van de historische gebouwen. De visie voor het gebied werd vertaald in een planningsraamwerk, dat bestaat uit het Official Plan, de Reinvestment Area Zoning, handleidingen en regels voor het stedenbouwkundige ontwerp en het Community Improvement Plan. In 2005 werd vervolgens een Planning Partnership opgericht, met als doel om, door een herziening van het King Spadina Secundary Plan, tegemoet te kunnen komen aan veranderende inzichten en wensen omtrent het vergroten van de duurzaamheid van het stadsdeel.

     

    Bekijk ook onze andere inspiraties: de Vondelparkbuurt Amsterdam, Houthavens AmsterdamFranzösisches Viertel, Tübingen en binnenkort nog vele andere.