Inspirerende werkdag over de spontane stad

Op 15 april 2015 vond de besloten werkdag plaats waarin Urhahn de tussenresultaten van het onderzoek naar nieuw instrumentarium voor binnenstedelijke transformatie presenteerde en leerervaringen met betrokken gemeenten uitwisselde.

<
>

  Urhahn is in 2014 gestart met een onderzoek naar het nieuwe stedenbouwkundige instrumentarium bij binnenstedelijke transformatie. Het onderzoek kan worden gezien als een vervolg op het boek ‘De Spontane stad’ en richt zich op het toepasbaar maken van nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling. Door te kiezen voor een praktijkonderzoek met 10 casussen kunnen we ons toespitsen op het concreet toepasbaar instrumentarium.

   

  Exemplarisch, herkenbaar maar ook uniek
  Veel lokale overheden en ontwikkelende partijen zitten midden in de zoektocht naar andere manieren van plannen maken. Plannen waar omgegaan moet worden met verschillende onzekerheden. Kun je de tijd nemen? Is er interesse vanuit de markt? Is er een alternatief voor de vaak onvermijdelijke bouwenvelop en grondexploitatie die leidend zijn in een ontwikkeling? De allergie voor de ‘grex’ lijkt zich snel te verspreiden vanwege zijn beperkende invloed en onvermogen om niet-financiële waarden mee te kunnen nemen.

   

  Hoewel de opgaven herkenbaar zijn, zien we ook dat oplossingen en plannen meer dan ooit vragen om maatwerk. Wanneer kies je voor een kwartiermaker, of juist voor een raamwerkplan met kavelpaspoorten? Pogingen om een helder afwegingskader voor die keuze te maken zijn tijdens de werkdag verder ontwikkeld. Geen sluitende richtingaanwijzer, maar een hulpmiddel om de juiste discussie te voeren, een van de belangrijkste leerervaringen tot nu toe.

   

  In aanvulling op deze dag deelt Theo Stauttener van Stadkwadraat nog graag het bijgaande artikel (pdf 154 kb) over nieuwe regels voor de gebiedsexploitatie.

   

  Geplaatst op: 16 april 2015