Intussen op de Plaspoelpolder…

Leegstand is teruggebracht en er wordt druk gebouwd in Rijswijk

 

Van plannen naar bouwen

Urhahn is sinds 2005 betrokken bij de revitalisering en transformatie van de Plaspoelpolder. In 2006 is de Stedenbouwkundige Structuurvisie vastgesteld en sinds diens zijn er vele projecten gestart. Wie nu door de Plaspoelpolder rijdt ziet dat de infrastructuur is aangepast of wordt aangepast. In de kern van het gebied zijn gebouwen te zien die een (enorme) opknapbeurt hebben gekregen en goed in gebruik zijn. Her en der is een kavel vernieuwd, maar echt grote veranderingen zijn waar te nemen aan de randen. Zo is de landtong (havengebiedje langs de Trekvliet) in transformatie van sleetse rafelrand naar gebied met aantrekkelijke werkgebieden en een openbare kade langs het water. Langs de Treubstraat worden woontoren en stadswoningen gebouwd. Hiermee wordt de sterke functiescheiding tussen wonen en werken langzaam vervaagd en de Plaspoelpolder meer onderdeel van het stedelijk gebied.

 

Geplaatst op: 22-02-2015