Het alternatief voor de getto?

Urban villages in China: particulier eigendom als hoeksteen van een gezonde stad

<
>

  In het pretpark-achtige ‘Historisch museum’ in Hong Kong wordt een helder inzicht gegeven in de opkomst van de New Towns in China. Raymond Unwin blijkt nog persoonlijk te zijn langsgekomen om de, vrij ernstige, volkshuisvestelijke problemen met de garden city te lijf te gaan. In de jaren ’60 kwam de suburbanisatie pas goed op gang, en de advertentie (zie afbeeldingen) staat model voor de vele new towns die volgden.

   

  China is echter nog niet uitgegroeid en de new towns blijven komen. Hoe dat precies in zijn werk gaat kun je zelf ondervinden: je kunt er je eigen New Town plannen, zoals in sim-city. Het ontwerp (zie afbeeldingen) kreeg de mooie beoordeling “you are excellent planner”.

   

  De vergelijking van beide plaatjes maakt vooral duidelijk dat er in 50 jaar weinig innovatie heeft plaatsgevonden in massawoningbouw. Snelle stempelbouw volgens een vast recept en modernistisch ruimtelijk concept: de Aziatische instant city domineert. Een spiegeling aan de mislukte, en vaak inmiddels gesloopte modernistische projecten uit de jaren 50/60 (Bijlmermeer, Pruit Igoe, …) is snel gemaakt. Verrijzen hier de getto’s van de toekomst?

   

  Er is echter nog een andere vorm van verstedelijking gaande, de urban villages: dorpen die opgeslokt worden door de uitdijende stad. De verkoop van de omliggende landbouwgrond, waar stempelbouw wordt ontwikkeld, maakt de ex-boeren vermogend genoeg om vervolgens hun eigen dorp de gaan ontwikkelen.

   

  Verdichting  vindt vaak plaats op basis van het bestaande eigendom, waardoor de historische structuur blijft bestaan. Deze plekken zijn niet voor de auto gebouwd, maar voor de mens. Ze hebben de kwaliteiten van de historische stad: afwisseling, loopbaarheid, functiemenging… Het zijn dan ook vaak broedplaatsen van ondernemerschap en creativiteit. Echter spelen ook de problemen die juist de redenen vormden om aan de new towns te beginnen zoals overbezetting, hoge huren en weinig ruimte. Recent hebben enkele goede voorbeelden bewezen dat een kwaliteitsslag mogelijk is, zoals Dafen Art Village in Shenzen.

   

  Door: Stijn Kuipers

  Geplaatst op: 01-03-2015

   

  Leestip – Mocht u binnenkort naar China gaan, neem dan de reisgids Villages in the City  mee!