Meer haven, meer stad

Voor de uitbreiding van de jachthaven van Nieuwpoort (BE) wordt een nieuw bekken gegraven. Dit is de kans om stad en waterprogramma aan elkaar te koppelen.

Grotere haven en verbinden met de stad

Met de uitbreiding van de jachthaven wil Nieuwpoort haar positie binnen de recreatievaart langs de Noordzeekust versterken. De jachthaven is een wereld op zich. Het is nu de kunst om de uitbreiding van de haven tot een versterking van de binnenstad van Nieuwpoort uit te laten groeien.

 

Een sterk team

Met het Brusselse SUM als hoofdaannemer is een ontwerpteam samengesteld met een specifieke kwaliteiten. Urhahn is onderdeel van het team geworden vanwege haar expertise in stedelijke havengebieden en het opstellen van waterplannen (Zie Hasselt en Antwerpen). Marina Yachting vertegenwoordigd de technische kant van het opzetten van een nieuwe jachthaven. ARJM is onderdeel van het team vanwege haar typologische kennis en daarmee de link tussen de schaal van de waterbekkens en een appartement kan leggen. Urhahn brengt tevens een sterke visie in over het ruimtelijk en programmatisch verbinden van bestaande stad en nieuwe haven.

 

Het team komt op gezette tijden bijeen en levert in geconcentreerde ontwerpsessies samenhangende verhalen en schetsontwerpen. Deze worden na de sessie verder uitgewerkt en onder centrale regie van SUM bijeengebracht voor terugkoppeling met de opdrachtgevers. De opdrachtgevers mogen bij alle sessies aanwezig zijn. Dit is een aantal maal gelukt wat tot gevolg heeft dat het draagvlak voor de voorstellen groot is geworden.

 

Ontwikkelplan voor de haven en stad

Na het opstellen van een visie op de ontwikkelkansen van haven en stad is een schetsontwerp gemaakt. Dit product in 2D en 3D is stap voor stap verder gedetailleerd en als conceptplan vastgesteld. Hiermee is helderheid gecreëerd richting huidige gebruikers van het ontwikkelgebied, de contour voor het graven van het nieuwe bekken vastgelegd. In het plan staat de plek van een langzaam verkeerbrug aangegeven. Dit is een belangrijk element om stad en haven fysiek dichter bij elkaar te krijgen.