Vasthouden van nautische sfeer

Waterplan en programmatische studie ‘t Eilandje Antwerpen (BE)

<
>

  Met het wegtrekken van havenbedrijven en binnenvaartschepen dreigt het karakter van de oude havengebieden van Antwerpen te verdwijnen. De stad Antwerpen ziet dit gevaar en stelt dat daarmee een belangrijke gebiedskwaliteit voor de transformatie van havengebied in een gemixt stedelijk gebied onder druk staat.

   

  Levendig water

  Stad Antwerpen heeft Urhahn gevraagd een waterplan op te stellen om het nautische karakter van het havengebied vast te houden als basis voor transformatie en nieuwe ontwikkelingen. Het waterplan geeft houvast aan een rijke programmering van het watergebruik en de ruimtelijke indeling van de waterbekkens in het voormalige havengebied ’t Eilandje.

   

  Aan de waterkant

  Een ambtelijke werkgroep heeft huisvesting gezocht aan een van de kades van ’t Eilandje. Door hier regelmatig bijeen te komen zijn praktische alledaagse problemen en gebeurtenissen in balans gebracht met potenties voor toekomstig gebruik. Urhahn heeft zich gericht op het verrijken van het watergebruik en aansluiting zoeken bij ontwikkelingen langs de kades. Zo worden onderdelen van ’t Eilandje nog gebruikt voor schippers op wacht voor een volgende klus en schippers met verlof. Met de verstedelijking van het oude havengebied zal dit nautisch gebruik langzaam terug lopen (vanwege overlast ten opzicht van nieuwe bewoners van het gebied). Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe gebruikers zoals recreatievaart, havenexcursies , maar ook waterevenementen zoals een concert op sportevenement op het water. Samen met Projectbureau Vrolijks is de legenda van mogelijke watergebruikers vergroot en is een ruimtelijke indeling binnen de bestaande bekkens opgetekend. Voor de veiligheid en overzichtelijkheid is er nadrukkelijk met de herinrichting van de kades afgestemd.

   

  Nieuwe gebruikers

  Sinds het afronden van het Waterplan in 2004 zijn er nieuwe plekken in de bekkens ingericht. Vooruitlopend op de visie en aanpak van de zes bekkens van ’t Eilandje is naar het ontwerp van Urhahn in 2001 een jachthaven in het Willemdok gerealiseerd. Deze jachthaven is uitgebreid conform de nieuwe richtlijnen van het Waterplan. In 2010 is een jachthaven en ligplaatsen voor ‘schippers op rust’ gerealiseerd. Aansluitend hierop is aan de kade een wooncomplex voor oud-schippers gebouwd. Op deze manier gaan de ontwikkelingen op het water en langs de kades geleidelijk in elkaar op. De realisatie van het MAS is een grote impuls voor transformaties gebleken.