Van achterstandswijk naar BoLoBu

Vernieuwingsplan en stedenbouwkundige uitwerkingsplannen Kolenkitbuurt Amsterdam

<
>

  Plan van Aanpak

  Bos en Lommer buiten de ring (BoLoBu) is nog geen geuzennaam. Maar door de dynamiek in Bos en Lommer (BoLoBi) en door de voortvarende aanpak van de stedelijke vernieuwing is er wel veel veranderd. De Kolenkitbuurt is een van de armste buurten van Amsterdam en telt zo’n 2000 kleine portiekflat-woningen van slechte kwaliteit. 90% van de bevolking bestaat uit eerste of tweede generatie immigranten. Urhahn ontwikkelde een integraal plan van aanpak, bestaande uit een ruimtelijke, een sociale en een economische component.

   

  Overgangszone tussen openbaar en privé

  De kern van het vernieuwingsplan bestaat uit het vervangen van de monotone woonrijen door gevarieerde blokken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de overgangszone tussen openbaar en privé, de plek bij uitstek waar de identiteit van de buurt vorm zal krijgen.

   

  In de uitwerkingslocatie Ringspoorzone is het motto: eerst bouwen, dan slopen. Urhahn heeft het uitwerkingsplan opgesteld waarin geluidsproblemen, het omvangrijke en gemêleerde programma, de waterberging en de uiteenlopende eisen ten aanzien van de openbare ruimte worden opgelost. Scala is het eerste project dat volgens deze strategie is gerealiseerd.

   

  In het uitwerkingsplan voor het Zuidelijk Veld is het tuinblok de nieuwe ‘bouwsteen’ van de buurt. Het tuinblok heeft een generiek karakter en wordt ontwikkeld aan de hand van een aantal spelregels dat door Urhahn is opgesteld.

   

  Oplevering

  Het Vernieuwingsplan werd in 2003 bestuurlijk vastgesteld. Vervolgens heeft Urhahn voor twee deelgebieden gedetailleerde uitwerkingsplannen gemaakt. Diverse projecten zijn reeds opgeleverd.