Samen wonen rond een nieuw hof

De beroerde staat van de woningen vraagt om vernieuwing. Urhahn maakt een plan voor de Aireystrook in het Van Eesterenmuseum in Amsterdam West.

<
>

  Uit je huis waaien in een museum

  De Aireystrook aan de Burgemeester de Vlugtlaan is één van de visitekaartjes van Slotermeer (Amsterdam Nieuw West), een herkenbaar jaren ‘60 project dat deel uit maakt van het Van Eesterenmuseum, maar tegelijkertijd woningen waar de bewoners in de winter uit hun huis waaien. Woningcorporatie Eigen Haard wil snel met nieuwbouw aan de slag omdat de huidige situatie niet kan voortduren. Urhahn heeft de mogelijkheden van herontwikkeling onderzocht, waarbij de stedenbouwkundige kenmerken van de strook behouden blijven.

   

  Verrassende inzichten

  Bewoners werden intensief betrokken bij het plan. Dit leverde verrassende inzichten op, van dakranden die duivenoverlast geven tot verschil van inzicht over het gebruik van het gemeenschappelijke groene hof. Algemeen was er waardering voor de buurt. Samen met Studio Ninedots zijn de ruimtelijke principes uitgewerkt tot een aantrekkelijk schetsontwerp, waar binnen de huidige contour veel verschillende woningtypes mogelijk zijn. Urhahn maakte het ontwerp voor de buitenruimte, waarbij de overgang van straat naar hof een belangrijk element vormt.

   

  Resultaat

  De monumentenstatus van de locatie maakte het proces complex. In maart 2015 heeft Eigen Haard besloten de sloop-nieuwbouwplannen niet voort te zetten, en over te gaan tot renovatie.