Een leefbare buurt voor iedereen

Hoe geef je met een ruimtelijk plan bewoners van een achterstandswijk een kans zich te ontwikkelen? Vernieuwingsplan Barry Farm Washington (DC, USA)

<
>

  Gedeelde stad

  Washington is een gedeelde stad: aan de oostzijde van de Anacostia rivier is de stad zwart. De achterstandssituatie is hier groot: werkloosheid, armoede, slechte leefomstandigheden, gebroken gezinnen. Met het Go Dutch Consortium werkte Urhahn aan een plan voor Barry Farm, een buurt met een rijke geschiedenis en veel bewoners die geen kansen hebben. Doel van het Go Dutch Consortium is om niet alleen de buurt fysiek te verbeteren, maar ook de bewoners in staat te stellen zich te ontwikkelen.

   

  Verdichting met behoud van ziel

  Door de samenwerking tussen fysiek, economisch en sociaal ontstaat een plan waarin de mogelijkheden van de bewoners centraal staan. Door onderwijs, ondersteuning en mogelijkheden voor ondernemerschap is de buurt een plek waar de huidige bewoners kunnen groeien en de nieuwe bewoners zich thuis zullen voelen. Door het maken van goede buitenruimtes en kleinschalige complexen wordt de buurt verdicht, maar blijft de ziel van de buurt behouden. De huidige bewoners hebben allemaal recht op terugkeer en worden niet in de moeilijke hoekjes weggestopt, maar krijgen een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers van de buurt.

   

  Selectie

  Onze oplossing was een meervoudige opdracht, en zat bij de laatste vijf geselecteerde plannen. Bij de presentatie aan de buurt kreeg het plan veel bijval. Uiteindelijk is gekozen voor een eenvoudiger plan, maar de uitvoering daarvan ligt nu stil.