Bewoners denken mee over hun Vogelaarwijk

Stedenbouwkundig plan (fysieke pijler van het uitvoeringsprogramma) Poelenburg Zaanstad

<
>

  Gemeente Zaanstad en betrokken woningcorporaties werken samen aan de stedelijke vernieuwing van de ‘Prachtwijk Poelenburg’. Urhahn heeft als onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma 2009-2018’ het stedenbouwkundig plan gemaakt.

   

  Prachtwijk

  De wijk Poelenburg is een Vogelaarwijk, een naoorlogse woonwijk die ruim 40 jaar geleden is opgezet als uitbreidingswijk voor het industriële Zaandam. Hier woonden de werknemers van de Bruynzeelfabrieken en later de eerste gastarbeiders. De wijk bestaat uit een mix van eengezinswoningen en portiekflats. Tegenwoordig staat de buurt bekend als de allochtone wijk van Zaandam, met een grote moskee die zichtbaar is vanaf de snelweg. De problemen van de buurt zijn bekend: grote werkloosheid, lage opleidingsgraad, veel mutatie in de woningen.

   

  Waardevolle bijdragen van bewoners

  Het plan is ontwikkeld in intensieve samenwerking met de bewoners. Er zijn workshops gehouden over het plan als geheel en over deelvragen, zoals hoe het winkelhart eruit zou moeten zien en over de invulling van een paviljoen bij de moskee. De bewoners hebben waardevolle bijdragen aan het plan geleverd vanwege hun uitgebreide kennis van de buurt. Dit varieert van een fietspad op het oude lint zodat scholieren veilig naar school kunnen tot een plan voor een kindlint met speelgelegenheid. De wijk wordt beter verbonden met de omgeving, de waterkant wordt bij de buurt betrokken en door laagbouw toe te voegen aan de bestaande hoogbouw flats ontstaat er een ontspannen woonmilieu voor diverse doelgroepen. De straat Poelenburg wordt vriendelijker en veiliger en aan het oude lint vormt een nieuw winkelgebied het hart van de buurt.

   

  Herwaardering

  Op 17 december 2009 heeft het College van B&W het uitvoeringsprogramma unaniem aangenomen. Vervolgens is er vrijwel niets gerealiseerd omdat de crisis toesloeg en de corporaties geen geld hadden. In 2013 maakte Urhahn een begin met de herwaardering van de buurt, waarbij renovatie centraal staat.

   

  Ellen Nieuweboer – project manager Poelenburg Zaandam:

  “Urhahn heeft bewezen heel erg goed mee te kunnen denken. Daarbij blijven zij zeer kritisch en behouden zij de eigenheid: ze waaien zeker niet met alle winden mee. Het is uitermate knap dat het ze is gelukt om in tijden van economische tegenslag het plan toch haalbaar te maken.”