Mogelijkheden in het Van Eesterenmuseum

Fysieke pijler vernieuwingsplannen Slotermeer Noord, Zuid en Noordoever Amsterdam

<
>

  Stedelijke vernieuwing

  Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw West en de betrokken woningcorporaties werken samen aan de stedelijke vernieuwing van Slotermeer. Uitgangspunt is een goede wijk voor de zittende bewoners.

   

  Maquettes en gesprekken

  De corporaties en stadsdeel Nieuw West konden het moeilijk eens worden over de uitgangspunten voor het vernieuwingsplan. Voor bepaalde locaties lagen de meningen ver uiteen, zoals de ontwikkelmogelijkheden in het zogenoemde Van Eesterenmuseum en aan de Noordoever van de Sloterplas. Met behulp van maquettes en door te praten over de mogelijkheden en wensen voor de gebieden in plaats van over wel of geen sloop ontstond een goede basis om samen aan het plan te werken.

   

  Hoofdstructuur en randvoorwaarden

  Urhahn heeft de fysieke pijler van de vernieuwingsplannen voor Slotermeer ontwikkeld, waarin de hoofdstructuur is vastgelegd en de randvoorwaarden zijn bepaald voor de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden. Het vernieuwingsplan Slotermeer is vastgesteld door stadsdeel Nieuw West en dient als basis voor uitwerkingsplannen.