Tess Broekmans

Partner, stedenbouwkundige

Tess werkt graag samen met bewoners en ondernemers vanuit de ervaring dat gebruikers de kenners van een gebied zijn. Stadsontwikkeling gaat in haar visie om het maken van vitale steden uitgaande van de aanwezige economische en sociale kracht. Ontwerp is hierbij een middel en geen doel. Haar kracht ligt in het formuleren van de opgave en het vinden van praktische oplossingen voor complexe problemen. Tess is specialist op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling. Ze werkt graag aan omvattende en complexe binnenstedelijke projecten, zoals centrumgebieden. Ze heeft een brede blik op de stad en door een veelheid aan projecten veel kennis van wonen, detailhandel en bereikbaarheid.

 

Tess studeerde stedenbouw aan de TU Delft en werkte aansluitend bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. Tess combineert haar stedenbouwkundig werk met een gastdocentschap aan de Academie voor Bouwkunst Amsterdam en de universiteit van Lund in Zweden. Daarnaast is ze lid van de CAWA, de commissie ateliers en woon-werkpanden Amsterdam die zich bezighoudt met ateliers en broedplaatsen.

 

Stuur Tess Broekmans een mail of bel 020 421 74 40.

 

selectie van Tess’ recente projecten

 • Oostenburg Amsterdam: projectleider ontwikkelplan en ontwerp openbare ruimte voor de transformatie van het binnenstedelijke werkeiland naar een gemengde, stedelijke buurt (voor woningcorporatie Stadgenoot, 2010-heden).
 • Eindhoven Space-S: projectleider stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte voor 400 woningen voor stedelingen en studenten op Strijp-S, waarbij de toekomstige bewoners vanaf de eerste schets mede-auteur van het plan zijn (voor Woonbedrijf, 2013-heden).
 • Tilburg binnenstad: senior adviseur/hoofdontwerper economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw (voor gemeente Tilburg, 2016-heden).
 • Beeldkwaliteitplan Amersfoortsestraatweg Naarden: projectleider (voor gemeente Naarden / Gooise Meren, 2015-heden).
 • Monnickendam Galgeriet: projectleider voor strategisch advies voor de organische transformatie van het bedrijventerrein (in opdracht van Provincie Noord-Holland, TaskForce Ruimtewinst, 2015-2016).
 • Ouderamstel Amstel Business Park: projectleider voor de ruimtelijk-economische visie (in opdracht van gemeente Ouderamstel, 2015-2016).
 • Amsterdam Zuidas: workshopleider ontwerplab tgv de tentoonstelling ‘WHAT? Work Home Apart Together’ in het Architectuurcentrum Amsterdam (voor Architectuurcentrum Amsterdam en gemeente Amsterdam, 2016).
 • Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties, ontwerpend onderzoek naar nieuwe (on)zekerheden in binnenstedelijke transformaties. (Een initiatief van Urhahn met medefinanciering van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, 2014-2015).
 • Voormalig dierenpark Emmen: projectleider voor een inspiratie- en ontwikkelkader voor een nieuw stadspark met ruimte voor initiatief (voor gemeente Emmen, 2015-2016).
 • Amstelveen Stadshart: ontwerp voor de inpassing van de A9 en projectleider visie op het stadshart (voor gemeente Amstelveen, 2009-2015).
 • Emmen Stadscentrum: projectleider visie en supervisie voor de binnenstad, en een ontwikkelstrategie voor de oude dierentuin (voor gemeente Emmen, 2014-2016).
 • Eindhoven Strijp-T: projectleider duurzame ontwikkelstrategie voor het bedrijventerrein (voor Stadsregio Eindhoven, 2014-2015).
 • In diverse projecten heeft Urhahn gewerkt aan de plannen voor Rijnboog Arnhem. Tess was projectleider tijdens de uitwerking van de plannen voor de zuidelijke binnenstad en het stedenbouwkundig plan voor de Nieuwstraat en omgeving, met participatietraject met de stad, en strategisch advies aan het college (voor gemeente Arnhem, 2009-2013).
 • Veldhoven Citycentrum: projectleider ontwikkelingsprogramma winkelcentrum met uitgebreide burgerparticipatie en vier experts (voor gemeente Veldhoven, 2013).
 • Amsterdam Oostelijke Eilanden en Plantagebuurt: twee gebiedsvisies nieuwe stijl, ontwikkeld samen met de bewoners en ondernemers. Projectleider (voor Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, 2013).
 • Rotterdam Alexandrium: projectleider visie op het verbeteren van de inpassing van winkelcentrum Alexandrium 1 in de omgeving (voor Corio, 2012).
 • Publicatie: De Spontane Stad. Het tijdperk van grootschalige stedenbouw is voorbij. Urhahn geeft met het boek ‘De Spontane Stad’ de kick off voor een andere praktijk. (Urhahn, BIS Publishers, 2010).
 • Alkmaar Overstad: projectleider ontwikkelvisie voor de transformatie van een bedrijventerrein nabij de binnenstad (voor Consortium Overstad, 2008-2010).
 • Croydon Londen: projectleider vernieuwing van een jaren ‘70 centrum in Zuid Londen door middel van openbare ruimte (voor London Borough of Croydon, 2007-2010).

 

Lees het artikel van Tess ‘Defendable space of de gordijnen open, Barking Londen revisited: een terugblik op een ontwerp voor een leefbare stad in een andere culturele context’