Tess Broekmans

Partner, stedenbouwkundige

Tess werkt graag samen met bewoners en ondernemers vanuit de ervaring dat gebruikers de kenners van een gebied zijn. Stadsontwikkeling gaat in haar visie om het maken van vitale steden uitgaande van de aanwezige economische en sociale kracht. Ontwerp is hierbij een middel en geen doel. Haar kracht ligt in het formuleren van de opgave en het vinden van praktische oplossingen voor complexe problemen. Tess is specialist op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling. Ze werkt graag aan omvattende en complexe binnenstedelijke projecten, zoals centrumgebieden. Ze heeft een brede blik op de stad en door een veelheid aan projecten veel kennis van wonen, detailhandel en bereikbaarheid.

 

Tess studeerde stedenbouw aan de TU Delft en werkte aansluitend bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. Tess combineert haar stedenbouwkundig werk met een gastdocentschap aan de Academie voor Bouwkunst Amsterdam en de universiteit van Lund in Zweden. Daarnaast is ze lid van de CAWA, de commissie ateliers en woon-werkpanden Amsterdam die zich bezighoudt met ateliers en broedplaatsen.

 

Stuur Tess Broekmans een mail of bel 020 421 74 40.

 

selectie van Tess’ recente projecten

 • Amsterdam Oostenburg: projectleider ontwikkelplan en ontwerp openbare ruimte voor de transformatie van het binnenstedelijke werkeiland naar een gemengde, stedelijke buurt (voor woningcorporatie Stadgenoot, 2010-2019).
 • Amsterdam Storkterrein: projectleider voor het stedenbouwkundig plan voor de Storkhallen in Amsterdam Noord (voor Eigen Haard, 2017-2019).
 • Rotterdam Hoogvliet stadscentrum: projectleider voor de ontwikkelvisie (voor gemeente Rotterdam, 2019).
 • Amsterdam INIT: projectleider voor de eerste fase conceptontwikkeling voor verdichting en transformatie van een groot bedrijfsverzamelgebouw (in samenwerking met Groosman architecten, voor LRC group, 2019).
 • Purmerend Wheermolen Oost: projectleider uitwerking deelgebieden voor een stedelijke vernieuwingsbuurt (voor woningcorporatie Intermaris, 2019).
 • Amstel Business Park Ouder-Amstel: projectleider/hoofdontwerper ontwikkelkader, richtlijnen en beeldkwaliteitplan voor de transformatie van een werkgebied (voor Gemeente Ouder-Amstel, 2018-2019).
 • Amsterdam Dichtersbuurt: projectleider stedenbouwkundig plan stedelijke vernieuwing woonbuurt (voor Eigen Haard, 2016-heden).
 • Amsterdam Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT): projectleider en hoofd ontwerper ontwikkelingsvisie en haalbaarheidsstudie ruimtelijke varianten (voor het KIT, 2015-heden).
 • Amsterdam Parnas: projectleider Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkelmogelijkheden van de percelen en het monumentale gebouw van de Rechtbank aan de Zuidas (voor gemeente Amsterdam en Rijksvastgoedbedrijf, 2018-2019).
 • Amsterdam Jan de Louterstraat: projectleider stedenbouwkundige varianten (voor Eigen Haard, 2018-2019).
 • Twente Technology Base: projectleider ondersteuning gebiedsontwikkeling van het terrein van Twente Airport (voor Technology Base, 2019).
 • Common City: onderzoek naar de sociale aspecten van wonen in hoge dichtheden (eigen initiatief in samenwerking met (inter)nationale experts, 2018).
 • Amsterdam Surinameplein: projectleider programmatisch voorstel en ruimtelijke modellen (voor Lingotto, 2018).
 • Purmerend Wheermolen Oost: projectleider visie en stedenbouwkundig plan voor een stedelijke vernieuwingsbuurt (voor Gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris, 2018).
 • Rotterdam BoTu Next: Bospolder-Tussendijken als Next Generation Woonwijk en energiewijk (voor Delfshavencoöperatie, woningcorporatie Havensteder, Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), 2018).
 • Zwolle Weezenlanden: senior adviseur stedenbouwkundig plan, SPvE en beeldkwaliteit voor stedelijke vernieuwing woonbuurt (voor woningbouwcorporatie Ons Belang, 2017-heden).
 • Zaanstad Poelenburg aan de Watering: projectleider en hoofdontwerper visie en stedenbouwkundig plan en ontwikkelstrategie (voor Gemeente Zaanstad, 2017-heden).
 • Monnickendam Galgeriet: projectleider concept stedenbouwkundig plan (voor BPD en Hoorne Vastgoed, 2017-2018).
 • Amsterdam Van der Kunbuurt: projectleider stedenbouwkundige verkenning voor de vernieuwing van een woonbuurt (voor Stadgenoot, 2016-heden).
 • Amsterdam Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT): projectleider en hoofd ontwerper ontwikkelingsvisie en haalbaarheidsstudie ruimtelijke varianten (voor het KIT, 2015-heden).
 • Amsterdam Dichtersbuurt: projectleider stedenbouwkundige verkenning stedelijke vernieuwing woonbuurt (voor Eigen Haard, 2016-heden).
 • Amsterdam Hamerstraat / Storkterrein: projectleider stedenbouwkundige verkenning en onderzoek naar programmatisch concept voor de Kromhouthal (2016-2017).
 • Amstelveen Stadshart: projectleider voor het ruimtelijk-programmatisch kader (voor Gemeente Amstelveen, 2017).
 • Ede Centrum: senior adviseur voor het beeldkwaliteitplan (voor Gemeente Ede, 2017).
 • Amsterdam Nieuwenhuysenbuurt: projectleider onderzoek naar transformatiemogelijkheden (voor De Alliantie, 2017).
 • Eindhoven Space-S: projectleider stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte voor 400 woningen voor stedelingen en studenten op Strijp-S, waarbij de toekomstige bewoners vanaf de eerste schets mede-auteur van het plan zijn (voor Woonbedrijf, 2013-2017).
 • Tilburg binnenstad: senior adviseur economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw (voor gemeente Tilburg, 2016-2017).
 • Naarden Amersfoortsestraatweg: projectleider beeldkwaliteitplan (voor gemeente Naarden / Gooise Meren, 2015-2016).
 • Monnickendam Galgeriet: projectleider voor strategisch advies voor de organische transformatie van het bedrijventerrein (in opdracht van Provincie Noord-Holland, TaskForce Ruimtewinst, 2015-2016).
 • Ouderamstel Amstel Business Park: projectleider voor de ruimtelijk-economische visie (in opdracht van gemeente Ouderamstel, 2015-2016).
 • Amsterdam Zuidas: workshopleider ontwerplab tgv de tentoonstelling ‘WHAT? Work Home Apart Together’ in het Architectuurcentrum Amsterdam (voor Architectuurcentrum Amsterdam en gemeente Amsterdam, 2016).
 • Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties, ontwerpend onderzoek naar nieuwe (on)zekerheden in binnenstedelijke transformaties. (Een initiatief van Urhahn met medefinanciering van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, 2014-2015).
 • Voormalig dierenpark Emmen: projectleider voor een inspiratie- en ontwikkelkader voor een nieuw stadspark met ruimte voor initiatief (voor gemeente Emmen, 2015-2016).
 • Emmen Stadscentrum: projectleider visie en supervisie voor de binnenstad, en een ontwikkelstrategie voor de oude dierentuin (voor gemeente Emmen, 2014-2016).
 • Amstelveen Stadshart: ontwerp voor de inpassing van de A9 en projectleider visie op het stadshart (voor gemeente Amstelveen, 2009-2015).
 • Eindhoven Strijp-T: projectleider duurzame ontwikkelstrategie voor het bedrijventerrein (voor Stadsregio Eindhoven, 2014-2015).
 • In diverse projecten heeft Urhahn gewerkt aan de plannen voor Rijnboog Arnhem. Tess was projectleider tijdens de uitwerking van de plannen voor de zuidelijke binnenstad en het stedenbouwkundig plan voor de Nieuwstraat en omgeving, met participatietraject met de stad, en strategisch advies aan het college (voor gemeente Arnhem, 2009-2013).
 • Veldhoven Citycentrum: projectleider ontwikkelingsprogramma winkelcentrum met uitgebreide burgerparticipatie en vier experts (voor gemeente Veldhoven, 2013).
 • Amsterdam Oostelijke Eilanden en Plantagebuurt: twee gebiedsvisies nieuwe stijl, ontwikkeld samen met de bewoners en ondernemers. Projectleider (voor Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, 2013).
 • Rotterdam Alexandrium: projectleider visie op het verbeteren van de inpassing van winkelcentrum Alexandrium 1 in de omgeving (voor Corio, 2012).
 • Publicatie: De Spontane Stad. Het tijdperk van grootschalige stedenbouw is voorbij. Urhahn geeft met het boek ‘De Spontane Stad’ de kick off voor een andere praktijk. (Urhahn, BIS Publishers, 2010).
 • Alkmaar Overstad: projectleider ontwikkelvisie voor de transformatie van een bedrijventerrein nabij de binnenstad (voor Consortium Overstad, 2008-2010).
 • Croydon Londen: projectleider vernieuwing van een jaren ‘70 centrum in Zuid Londen door middel van openbare ruimte (voor London Borough of Croydon, 2007-2010).

 

Lees het artikel van Tess ‘Defendable space of de gordijnen open, Barking Londen revisited: een terugblik op een ontwerp voor een leefbare stad in een andere culturele context’