Raamwerk voor gebiedsontwikkeling

Integraal Ontwikkelingsplan en katalysatorprojecten, Binckhorst, Den Haag

<
>

  Ondanks het gegeven dat het Integraal Ontwikkelingsplan vanwege de crisis in de vastgoedsector is gesneuveld, zijn wij trots op dit project. Het IOP laat zien dat een gebiedstransformatie van de Binckhorst door middel van een reeks strategische investeringen in het raamwerk op gang kan komen. De transformatie van het gebied vind uiteindelijk langs de lijn van het perceel en het particuliere initiatief.

   

  130 hectare

  De Binckhorst is een levendig bedrijventerrein met een groot scala aan eigenaren en gebruikers. Met zijn 130 hectare is de locatie qua grootte te vergelijken met de binnenstad van Delft. De voorgestelde vernieuwing van het gebied is de grootste binnenstedelijke transformatiezone van Nederland. Het Masterplan Binckhorst is door Urhahn en Floris Alkemade Architect uitgewerkt tot een Integraal Ontwikkelingsplan (IOP); een raamwerk voor de gebiedsontwikkeling. In het verlengde hiervan heeft Urhahn gewerkt aan de studie naar katalysatoren. Dit zijn projecten die de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst moeten versnellen.

   

  Werkwijze

  Het IOP voor de Binckhorst is in intensieve samenspraak met de Gebiedsonderneming i.o (gemeente Den Haag en Rabo Vastgoed) tot stand gekomen. Door middel van tal van werksessies met alle benodigde deskundigheid is het product tot stand gekomen. Urhahn was inhoudelijk de spil in het werkproces.

   

  Samenwerking beëindigd

  In december 2009 is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. In de loop van 2010 is de samenwerking tussen de betrokken partijen, als gevolg van de crisis in de vastgoedsector, stopgezet. Daarmee is ook het IOP als leidraad voor de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst niet langer richtinggevend.

   

  “Het mooiste wat je als opdrachtgever kan overkomen, is dat je een product krijgt dat inspireert, goed doordacht is en binnen de kaders van tijd en geld tot stand komt. Dat deed Urhahn met het Integraal Ontwikkelingsplan Nieuw Binckhorst.” Dick van der Harst – (destijds) projectdirecteur Nieuw Binckhorst