De verschillende sferen van Amstelveen

Gebiedsvisie Amstelveen A9: met het ondertunnelen van de A9 ontstaat de kans om voor iedere sfeer een specifieke oplossing te maken die de eigenheid van Amstelveen versterkt.

<
>

  Bij de start van de planontwikkeling voor de ondertunneling van de A9 in Amstelveen was de ambitie om rondom het stadshart een nieuw stedelijk woonmilieu te creëren.

   

  Iedere buurt zijn eigen oplossing

  De snelweg A9 deelt Amstelveen in tweeën. Maar Amstelveen bestaat uit vele sferen: het oude dorp aan de Poel met zicht op de kerktoren van Bovenkerk, het nieuwe stadshart dat is uitgegroeid tot een hoogwaardig winkelcentrum, landelijk Amstelveen aan de Amstel. Met het ondertunnelen van de A9 ontstaat de kans om voor iedere sfeer een specifieke oplossing te maken die de eigenheid van Amstelveen versterkt.

   

  Het stadshart als stedelijk woonmilieu

  Rondom het stadshart en het meanderpark werden woontorens gedacht in een bijna metropolitaan woonmilieu. Een milieu als onderdeel van de Amsterdamse metropoolregio, aansluitend bij de internationale bevolking van Amstelveen. Bij het oude dorp werd daarentegen gekozen voor de dorpse schaal, passend bij het suburbane woonmilieu aan de rand van het Amsterdamse bos.

   

  Doorontwikkeling

  De plannen voor de A9 in een volledige tunnel waren erg ambitieus. Het volgende college heeft besloten te kiezen voor de optie waarbij minder in de infrastructuur wordt geïnvesteerd, en daarmee ook minder ontwikkeld wordt. Zie de projecten inpassing A9 en stadshart Amstelveen voor de vervolgwerkzaamheden.