Inpassing rijksweg A9

Hoe kan de barrière van de A9 door Amstelveen op een betaalbare manier worden ingepast in het stedelijk gebied, en tegelijk een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van het stadshart? Urhahn adviseert de gemeente.

Barrière

De snelweg A9 deelt al jaren het stedelijke gebied van de gemeente Amstelveen op. Amstelveen is een suburbane gemeente, ontstaan vanuit een oud dorp en ligt nabij Amsterdam. Direct naast het modernistische stadscentrum ligt de verhoogde rijksweg A9. De voorgenomen verbreding van deze snelweg biedt een aanleiding en geeft financiële middelen om de scheiding tussen Amstelveen noord en zuid te verzachten. Deze opgave is gekoppeld aan de wens om het stadscentrum uit te breiden en beter te verankeren met de stad. Voor het stadshart heeft Urhahn een visie opgesteld.

 

Overkluizing verbindt twee delen van de stad

Door de weg verdiept aan te leggen, deels te overkluizen en afslagen aan te passen ontstaan nieuwe kansen voor de stad. Urhahn heeft de verkeerskundige aspecten verkend en heeft ze tevens aangegrepen om Amstelveen nieuw elan te geven. Naast het oude dorpshart dat nu verscholen ligt naast de weg ontstaat een stadspark op de snelweg en een school krijgt een speelplein op het dek. In het stadscentrum zijn drie deelopgaven verknoopt in één integraal ontwerp: de ontwikkeling van een openbaar vervoerknoop, de herbestemming van een groot kantoorpand en de versterking van het populaire winkelcentrum.

 

Balans tussen betaalbaarheid en rendement voor de stad

Er zijn veel varianten gepasseerd de afgelopen jaren: van een volledige tunnel tot half overdekt. In de variant die nu voor ligt is gezocht naar de balans tussen betaalbaarheid en rendement voor de stad. Daar waar de stad er het meest profijt van heeft is de weg overkluisd, zo komt er een park bij het oude dorp. Op andere plekken is een open bak een prima optie. De kunst is nu om met Rijkswaterstaat de kruispunten optimaal uit te detailleren en voldoende ruimte en comfort voor langzaam verkeer te realiseren.