Structuurvisie stationsgebied Harderwijk

Met de komst van de Randstadrail kan de hele stationsomgeving van Harderwijk verbeterd worden. Urhahn maakt met de structuurvisie een waardige entree voor de stad en tegelijk een poort naar de Veluwe.

<
>

  Non-plek

  Het station van Harderwijk is oorspronkelijk gebouwd aan de stadsrand, maar door stadsuitbreiding is de locatie in het stedelijk gebied komen te liggen. De stationsomgeving is een non-plek. Momenteel wordt er een extra spoor met halte voor de Randstadrail gerealiseerd. Daarnaast wordt hier een veilig alternatief voor de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang gebouwd. Dé kans om een nieuwe visie te maken voor de gehele stationsomgeving van Harderwijk.

   

  Stedelijk belang

  Het team van Urhahn (stedenbouwkundige, landschapsarchitect, architect en tekenaars) heeft samen met opdrachtgever en Prorail een structuurvisie opgesteld. Hierbij wordt de spoor- en verkeerstechniek integraal met programmatische ontwikkelmogelijkheden tot een aantrekkelijke, robuuste en toekomstbestendige ontwikkelonderlegger samengebracht. Een klankbordgroep van gebruikers en omwonenden heeft actief meegedacht over de plannen. Men zag de kwaliteit van de ingrepen en was in staat de eigen belangen af te zetten tegen de stedelijke belangen. Opvallend genoeg werd daarbij gezien dat de eigen achtertuin soms moet sneuvelen voor het stedelijke belang.

   

  Herkenbare stadsentree

  De stationsomgeving wordt enerzijds een herkenbare stadsentree van Harderwijk, anderzijds een poort naar de Veluwe. Het Veluwse landschap is hierbij de leidende kwaliteit voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook de infrastructuur wordt goed inpasbaar door gebruik te maken van landschappelijke hoogteverschillen. Urhahn heeft met de structuurvisie de ontwikkelcondities vastgelegd en een breed spectrum aan ontwikkelkansen verbeeld. Programmatisch ligt er nog niets vast: het plan zal toekomstige gebruikers, eigenaren en ontwikkelaars moeten verleiden.