Meer groen, identiteit, cultuurhistorie en menselijke maat voor Chinese steden

Visie, ontwerp en realisatie van diverse projecten in Shenyang

<
>

  Met Niek Roozen Landschaparchitecten en het Niek Roozen International Design Team werkt Urhahn mee aan het vergroenen van bestaande Chinese steden of de uitbreidingsplannen daarvan. Een greep uit onze samenwerkingsprojecten in de Noord Chinese stad Shenyang.

   

  Shenyang is een industriestad op circa 600 kilometer ten noorden van Peking. De stad heeft een indrukwekkende geschiedenis waarbij enkele keizers de scepter zwaaiden, monumentale gebouwen achter lieten en twee belangrijke gedenkplaatsen hebben gesticht.

   

  Visie op 5750 hectare ontwikkelgebied

  Door de snelle groei van vele steden is er in China bijna geen tijd voor reflectie en er wordt veel ontwikkeld volgens vaste patronen. Opmerkelijk is daarom dat Shenyang vier internationale bureaus vroeg een uitbreidingsplan voor de nieuwe wijk Hunnan (5750 Ha) te beoordelen. Landschaparchitect Niek Roozen en Urhahn hebben ingezet op de specifieke gebiedskwaliteiten voor een meer unieke identiteit van de ontwikkeling. Niek Roozen introduceert het ‘Green City’ principe waarmee waterlopen en hoogteverschillen niet worden weggewerkt maar juist worden ingezet voor een solide groenstructuur met gebruikswaarde voor de toekomstige bewoners en gebruikers van het gebied. Urhahn verrijkt het basisgrid door de stratenpatronen en pleintjes van enkele bestaande dorpjes die momenteel in het (agrarische)gebied liggen te behouden voor cultureel historisch bewustzijn en de introductie van de menselijke maat in het enorme uitbreidingsplan. De presentatie is enthousiast ontvangen. Urhahn en Niek Roozen hebben in vervolg hierop vele deelplannen uitgewerkt.

   

  Openbare ruimte in de nieuwe stad

  Na de visie op het masterplan Hunnan (zuid Shenyang) is het Nederlandse ontwerpteam versterkt met Martine van Vliet (Loos en Van Vliet) en Frank Roodbeen (Roodbeen architectuur). Als team hebben we voor diverse vraagstukken een concept bedacht waarna verschillende opdrachten door de teamleden zijn uitgewerkt. Urhahn heeft intensief aan de inbedding van een rivier in de nieuw stedelijke context gewerkt. Een groot collectief project is de vormgeving van de openbare ruimte rond het nieuwe overheidscomplex. Hiervoor is ter plekke in een kort tijdbestek een ontwerp gemaakt, besproken en goedgekeurd. Als concept is gekozen voor een opbouw conform het feng shui principe. Hoogteverschillen, de plek van het groen, waterlopen en de ontsluitingsstructuur zijn hierbij vaste ingrediënten. De verdere uitwerking is op de bureaus in Nederland gedaan. Niek Roozen heeft met het Landscape Institute Shenyang de uitvoering begeleid. Het plein is inmiddels gerealiseerd en in gebruik.

   

  3D-plein

  Grote stedelijke investeringen voor de National Games van Shenyang in 2013 waren aanleiding om het centrale plein van het oude centrum aan te pakken. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven en heeft het ontwerpteam Niek Roozen, Urhahn, Atelier Loos van Vliet, Roodbeen Architectuur en Arktree Shenyang een vernieuwend concept ingediend waarbij de relatie tussen wat onder en boven het plein plaats vind met elkaar in contact wordt gebracht.

   

  Het enorme plein overdekt het kruispunt van twee metrolijnen, een parkeergarage en een winkelcentrum. Op het plein moet enkele momenten per jaar grote evenementen kunnen worden gehouden, maar aan het eind van iedere dag bijvoorbeeld ook een geborgen plek voor dansen of sporten worden geboden. Verschillen in schaal en dynamiek komen samen.

   

  Het thema voor het ontwerp is groen in de stad. Dit is vormgegeven door verticale tuinen in te richten die de verbinding met het ondergrondse programma maken. Groen levert een belangrijke bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte, de kwaliteit van de lucht en de regulering van de temperatuur. Het ontwerp is niet gekozen. De complexiteit en het feit dat er weinig tijd voor de uitvoering was waren een deel van de beargumentering.

   

  Movie Town Xiu lake

  In de bergen aan de noordoostzijde van Shenyang ligt het Xiu stuwmeer dat een belangrijk deel van de drinkwatervoorziening levert. Rond het meer worden stedelijke leisure programma’s uitgebreid. In de winter wordt hier geschaatst, geskied en gezwommen(!). In de zomer wordt hier gesport, gevaren en genoten van pretparken. Een bijzonder programma langs de oevers is een gebouwde filmset. Een verzameling historische gebouwen en een stadsmuur vormen het decor voor menig film. De filmset wordt als attractie versterkt. Voor het ontwikkelen van restaurants, winkels, een hotel en andere voorzieningen is Urhahn gevraagd enkele ruimtelijke studies te doen. Alle ontwikkelingen dienen aan te sluiten bij de maatvoering en sfeer van de filmset. Hiermee ontstaat een waar filmdorp.

   

  Shenfu

  Ten oosten van Shenyang, richting de bergen, ligt het stedelijk ontwikkelgebied Shenfu. Het is een stadje dat groot is geworden van mijnbouw. Met het sluiten van de mijnen ontstaat ruimte voor woningbouw. Gemeente Shenyang heeft gevraagd de potenties van verstedelijking te verrijken door de relatie met bestaande waterlopen te vergroten. Deels heeft de stad een waterfront aan de grote Hun rivier. Achter de rivier ligt een park met een graftombe. Een betekenisvol uitzicht.

  Door het gebied loopt een rivier en een kanaal. Door deze respectievelijk te thematiseren met natuur en sport worden ruimtelijke en programmatische aanknopingspunten meegegeven.