TOD: knooppuntontwikkelingen in Peking

Is de integrale Nederlandse planbenadering een toegevoegde waarde voor TOD (Transit Oriented Development) in China? Werkweek Qinghe Station Peking (CN).

<
>

  Het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie wil onderzoeken of de Nederlandse integrale planbenadering een toegevoegde waarde heeft voor stationsontwikkelingen in China. John Breen is namens Urhahn uitgenodigd om als lid van een multidisciplinair ontwerpteam deel te nemen aan een werkweek TOD (Transit Oriented Development) in Peking. Het doel is kennis uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.

   

  Interactie op de Tsinghua universiteit

  De groep Nederlandse ontwerpers, economen en beleidsmakers hebben een plek in de gerenommeerde Tsinghua universiteit in het noorden van Peking gekregen. Dit was voor een week de vaste werkplek en de ruimte waar mensen konden worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen. Mede door de keuze van deze plek hebben veel studenten mee kunnen werken en denken met de Nederlandse delegatie. Enkele professoren hebben tijdens verschillende lezingen de gang van zaken in China uit kunnen leggen.

   

  Leren samenwerken

  Het is gelukt om in de werkweek een invulling aan de complexe opgave te geven. Er is een gelaagd verhaal opgebouwd met ruimtelijke, economische en strategische invalshoeken. In de afrondende presentatie is een aantal conclusies op tafel gelegd. Het belangrijkste inzicht dat is ontstaan is de noodzaak tot samenwerken. Ontwikkelingen in China gaan zo snel dat iedere discipline een eigen systematiek heeft ontwikkeld en daarmee snel kan realiseren. Samenwerken en afstemmen wordt als tijdrovend gezien en verstoort de systemen. Ons advies is zeer nadrukkelijk samen te werken want pas dan kan er een efficiënte overstapmachine en een aantrekkelijke stationsomgeving worden ontwikkeld.

   

  Namens de groep heeft John Breen de potenties voor stedelijke ontwikkelingen rond het station verkend en een schetsontwerp opgetekend. Een belangrijk voorstel hierbij was de korrelgrootte van de gebruikelijke ontwikkelingen in de stad (blokken van ca 500 x 700 meter) te verkleinen. Zeker rond het station moet een goed doorwaadbaar gebied ontstaan met een aantrekkelijke openbare ruimte en gevarieerd plintprogramma. Studenten hebben geholpen de schetsen in een samenhangende kaart met toelichtende 3D beelden op te tekenen.