Waardecreatie in kleine stappen

Hoe kan in een organisch ontwikkelproces de kwaliteit van het Noordwestkwadrant Binckhorst Den Haag worden verbeterd?

<
>

  Het toepassen de filosofie van de spontane stad is niet alleen het domein van de overheid. Dat laten Amvest en Boele & Van Eesteren zien in de Binckhorst Noordwest. In een gebiedsvisie onderzoekt Urhahn hoe in een organisch ontwikkelproces de kwaliteit van het gebied kan worden verbeterd.

   

  Nieuw leven

  In opdracht van Amvest en Boele & van Eesteren heeft Urhahn een verkenning gedaan naar de toekomst van het Noordwest kwadrant in de Haagse Binckhorst. Beide partijen hebben eigendom in het gebied. In het Noordwestkwadrant bevinden zich een aantal oude gebouwen van de voormalige gasfabriek. De plek ligt op loopafstand van stations HS en CS, aan het water en aan de Binckhorstlaan. De verkenning moet het perspectief voor de Binckhorst nieuw leven in blazen.

   

  Werkwijze

  In een aantal werkateliers met de opdrachtgever is de toekomstverkenning tot stand gekomen. Een aantal inspiraties, programmatische scenario’s en een ontwikkelstrategie vormen de bouwstenen van de verkenning. De verkenning is op directieniveau aan de gemeente Hen Haag voorgelegd.

   

  District 070 als concept

  District 070 is de werktitel van onze verkenning. District 070 staat voor een stedelijke mix van culturele functies, werken én wonen. De schets vormt een open uitnodiging aan de gemeente Den Haag om samen vorm te geven aan de toekomst van dit kansrijke gebied in de stad. Het beeld is geen blauwdruk, maar het resultaat van een hele serie kleine en grote stappen in de tijd, die bijdragen aan het creëren van waarde. Wat ons betreft is het adagium: ‘morgen beginnen’.