Verstedelijking tussen de sporen

Wie investeert er in een terrein van 18 hectare? Ontwikkelvisie voormalig werkgebied Cartesius Utrecht

<
>

  Wie stapt er in een terrein van 18 hectare?

  De Cartesiusdriehoek is één van de vele werkgebieden die is bestempeld als ‘niet strategisch voor spoor of stationsontwikkeling’. NS Stations zou de gronden graag willen verkopen, maar wie wil nu investeren in een terrein van 18 hectare? Urhahn zoekt met NS naar een strategie waarbij het gebied geleidelijk wordt verkocht voor verstedelijking. Een ontwikkelperspectief en enkele ontwikkelcondities moeten houvast bieden.

   

  Wenselijke ontwikkelrichting

  Urhahn heeft voorgesteld om de beantwoording van de (verkoop)vraag te starten met een goed gesprek. Met als doel het gebied te begrijpen, de potenties van de ligging in de stad in beeld krijgen en grip te krijgen op de Utrechtse en regionale markt. Hiervoor zijn de gemeente, een van de huidige gebruikers, een econoom en een conceptontwikkelaar uitgenodigd. Met hen hebben wij de mogelijkheden en onmogelijkheden (onwenselijkheden) afgepeld. Samen met NS hebben we de kernwaarden van een potentieel wenselijke ontwikkelrichting vastgepind. De algemene richting van de verstedelijking is van stadsrandwerken naar een gemengd stedelijk gebied. De mate van programmatische verdeling, ontwikkelstappen en dichtheden is hierbij nog niet bekend.

   

  Brug tussen huidige en nieuwe gebruikers

  Met de input van stakeholders én initiatiefnemers is een tweeluik opgesteld. Enerzijds hebben we een wervend verhaal met toekomstige ruimtelijke en programmatische potenties opgebouwd. Anderzijds zijn de beginselen van een ruimtelijk raamwerk in kaart gebracht. Hiermee slaan we een brug tussen de huidige gebruikers met lopende huurcontracten en nieuwe bewoners en gebruikers van het gebied. Het raamwerk creëert helderheid en vertrouwen.

   

  Als een stripverhaal hebben we met de kennis van initiatieven die op het gebied afkomen een beeld geschetst van de eerste ontwikkelstappen. Hoe verder je in de tijd kijkt, hoe onzekerder het beeld wordt. De kernwaarden geven houvast aan keuzes die later in de tijd moeten worden gemaakt.