Waterplan Hasselt

Hoe kan de inrichting en programmering van het water de vastgoedontwikkeling rond het havenbekken van Hasselt (BE) versterken en vice versa?

<
>

  Met het verdwijnen van de industriële functies rond de insteekhaven van Hasselt ontstaan er kansen voor nieuwe stedelijke programma’s dicht tegen het historische centrum aan.

   

  Kansen voor watergebruik én ontwikkeling van de stad

  De haven van Hasselt steekt van het Albertkanaal tot aan de historische binnenstad. De omgeving van de haven transformeert van industrieel gebied naar een gemengd stuk stad met woningbouw en horeca. De inrichting van het water moet gaan aansluiten bij dit nieuwe milieu en vice versa. Urhahn en Projectbureau Vrolijks zijn gevraagd een waterplan op te stellen om de nautische sfeer van het water vast te houden dan wel vorm te geven en de relatie met het openbaar gebied en vastgoedontwikkeling te verbeteren.

   

  Haven en stad komen bij elkaar

  Door het gemeenschappelijke opdrachtgeverschap van het havenbedrijf en dienst stedelijke ontwikkeling worden twee belangen dicht bij elkaar gebracht. Het besef dat de gemeenschappelijke opgave een kans voor beide partijen is vormt de basis van een reeks werkatelier. Het team Vrolijks-Urhahn heeft diverse locatiebezoeken gedaan en partijen met een belang op en rond het water gesproken. Hiermee is een gezamenlijke agenda opgesteld. De conclusie was al snel dat voor de ruimtelijke vertaalslag van de agenda niet voldoende ruimte is. Door slim gebruik te maken van vaste en tijdelijke ruimtes is er wel tot een wenselijke en werkzame indeling gekomen. De ruimte rond het water is gedurende alle seizoenen aantrekkelijk en levendig.

   

  Aantrekkelijke haven

  Met het vaststellen van het Waterplan Hasselt komt het functioneel gebruik van het water en de nautische sfeer die dat oproept samen met de inrichting van de openbare ruimte (bureau BUUR) en de vastgoedontwikkeling. De haven is anno 2014 heringericht en de vastgoedontwikkeling is in volle gang. In 2015 en 2016 zal geleidelijk waterprogramma, openbare ruimte en vastgoed tot ontwikkeling komen.