De Belofte van de Oostflank, Breda

De vergeten oostflank van de Bredase binnenstad is een van de laatste grote binnenstedelijke ontwikkellocaties. Urhahn schets een wenkend perspectief.

<
>

  Een helder toekomstperspectief

  In de binnenstad van Breda bevindt zich de Oostflank, een gebied dat is omringd door belangrijke wegen en instellingen zoals het stadskantoor en het Chassé Theater. Het project ‘De belofte van de Oostflank’ beoogt het gebied nieuw leven in te blazen, met een nadruk op cultuur, leefbaarheid, en duurzame stedelijke ontwikkeling. Maar de potentie van het gebied kan niet los worden gezien van andere gebiedsontwikkelingen, zoals VIA Breda, ’t Zoet en het Havenkwartier. Het perspectief zorgt voor balans in de gebiedsontwikkelingen door de inzichtelijk te maken hoe het gebied een bijdrage kan leveren aan verschillende ambities, en door te laten zien waar het concurreert met andere ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot heldere condities voor ontwikkeling en onderzoeksvragen voor het vervolg.

   

  Verblijfskwaliteit en cultuur als onderdeel van een dynamische binnenstad

  Het gebied, dat eens voornamelijk functioneel was met veel parkeerruimte en waar maar weinig werd gewoond, staat nu centraal in de schaalvergroting van Breda’s binnenstad. De herontwikkeling van het Koepelcomplex en de overige kantoorpanden biedt unieke kansen voor een gemengde stedelijke omgeving waarin wonen, werken, cultuur en recreatie hand in hand gaan. De kern van het project is de integratie van hoogwaardige stedelijke functies die de identiteit van Breda als gastvrije en dynamische stad versterken. Dit omvat het verbeteren van de verbinding met nabijgelegen gebieden zoals het Chassépark en de Singel, en het toevoegen van groene, openbare ruimtes die sociale interactie stimuleren en waar culturele evenementen kunnen plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling is de focus op duurzaamheid. De plannen omvatten maatregelen voor klimaatadaptatie, zoals vergroening om hittestress tegen te gaan, het verbeteren van waterretentie, en het introduceren van een mobiliteitssysteem dat de nadruk legt op fiets- en voetgangersverkeer, met auto’s als ‘gasten’ in het gebied.

   

  Een leefbaar stedelijk Breda

  Het perspectief is een belangrijk onderdeel van het verwezenlijken van de stedelijke ambities van Breda, door de Oostflank als een integraal onderdeel van de binnenstad positioneren. Het samenspel van cultuur, wonen, en ecologie en duurzaamheid belooft een toekomst waarin de Oostflank een sleutelrol speelt in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Breda.