Perspectief op de Oostflank van de binnenstad Breda

De vergeten oostflank van de Bredase binnenstad is een van de laatste grote binnenstedelijke ontwikkellocaties. Urhahn schets een wenkend perspectief.

<
>

  Breda heeft een prachtige binnenstad. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verdere kwaliteitsverbetering van dit centrum. Naast de historische binnenstad is het nieuwe stadsdeel VIA Breda met een oppervlakte van 160 hectare volop in ontwikkeling. Zo is de Nieuwe Mark/haven in het centrum teruggebracht. De komende jaren worden locaties zoals het Havenkwartier en ’t Zoet tot ontwikkeling gebracht.

   

  Perspectief op de Oostflank van de binnenstad Breda

  Een ‘vergeten flank’ is de oostflank: de omgeving rond het Chasséveld. De toekomstige transformatie van de Koepelgevangenis zal leiden tot meer dynamiek in dit gebied. Urhahn heeft ruim ervaring met binnenstadsvisies en is door de gemeente gevraagd om een wenkend perspectief te schetsen op deze oostflank van de binnenstad.

   

  Vergeten flank binnenstad Breda krijgt wenkend perspectief

  Wat voor gebied wordt dit en wat voor stedelijke functies krijgt dit gebied? Duidelijk is dat het een gebied is met hoge potenties: een van de laatste grote binnenstedelijke ontwikkellocaties. We hopen begin 2022 meer zicht te hebben op dit perspectief! Een mooie opgave.