Ontwikkelvisie centrum Hoogvliet, Rotterdam: modernisme als identiteitsdrager

Hoe een noodlijdend winkelcentrum méér wordt dan de plek voor de dagelijkse boodschappen alleen

Urhahn werkt voor de gemeente Rotterdam aan een ontwikkelvisie voor het centrum van Hoogvliet. De aanleiding hiervoor is de groeiende leegstand in het centrum. Het ontbreekt aan een toekomstvisie op het centrum waarbinnen initiatieven kunnen worden beoordeeld en begeleid.

 

De ontwikkelvisie schetst een wervend en realistisch toekomstperspectief. De visie wordt gemaakt in samenwerking met de gemeente en een team van eigenaren, met medewerking van detailhandelspecialist Inge Niks (iXin). Daarnaast organiseren we een ideeënmarkt om de ideeën voor het centrum te delen met winkeliers, bezoekers en bewoners van het centrum. De concrete uitwerking vindt plaats in de vorm van een aanzet tot gebiedsdeals, waarin stakeholders worden gekoppeld aan concrete deelopgaven.

 

Geplaatst op 25-01-2019, door Tess Broekmans