Onze fascinatie voor hofjes

25 jaar Urhahn: deel 2 uit een reeks reflecties op ons vakgebied, waarin we de kernwaarden voor onze ontwerpen, visies en strategieën belichten.

<
>

  Een hof is een begrip in de Nederlandse stedenbouw. Begijnhof, Binnenhof, Haarlemse hofjes… En is het nou ‘de’ of ‘het’ hof? De hof wordt vooral gebruikt voor een omheinde ruimte, een boomgaard of een tuin, het hof is gereserveerd voor overige betekenissen zoals ‘hofhouding’ en ‘gerechtshof’, hoewel het niet altijd consequent wordt gebruikt: we hebben het immers ook over het Binnenhof in Den Haag.

   

  Onze fascinatie voor hoven komt niet alleen voort uit de ruimtelijke vorm van de hof, maar vooral uit de sociale component. Een hof is niet openbaar, maar ook niet privé. Het is een plek van rust in de stad, een veilige plek, een plek voor ontmoeting  en ook van contemplatie. Een huisvader zorgt voor regelmaat, alleenstaande vrouwen kunnen er veilig wonen, oude van dagen vinden er rust.

   

  In de stad van vandaag is er behoefte aan ‘samen-plekken’, waar de anonimiteit van de stad verandert in collectiviteit. Bewoners leggen bijvoorbeeld samen een (moes)tuin aan. Het mooie is dat juist oudere bedrijfscomplexen dit soort plekken vaak al in zich hebben. De patio waar de schoorsteen en de ketel staan, de buitenplaats waar in de open lucht gewerkt kan worden.

   

  In diverse ontwerpen van Urhahn hebben we semi-publieke ruimtes binnen de blokken ingezet. In Space-S in Eindhoven zijn de hofjes en pleintjes samen met de toekomstige bewoners vormgegeven. Ze bieden een welkom contrast voor het intensieve woonprogramma eromheen. Bezoekers zijn welkom, maar slechts op bezoek.

   

  Op Oostenburg in Amsterdam zorgt een straatje door het binnenhof van het blok heen voor meer keuzevrijheid in de route die je kiest. Variatie, contrast en keuzevrijheid zijn kernwaarden voor stedelijkheid, en van essentieel belang voor het welslagen van deze nieuwe woon-werkbuurt in het centrum van Amsterdam.

   

  In het Van Eesterenmuseum in Amsterdam West vindt de vernieuwing van de woningen plaats op de huidige footprint, maar ook de bestaande hoven zijn aan vernieuwing toe. Hier was de uitdaging om de overgang tussen de straat en de hoven vorm te geven.

   

   

  Urhahn bestaat in 2016 25 jaar. Opgericht door Gert Urhahn als eenmanszaak ‘Stedenbouwkundig ontwerpbureau ir. G.B. Urhahn BNSP’, uitgegroeid tot een uniek bureau dat ontwerp en strategie verbindt. Die combinatie zit vanaf het begin in ieder project. Elke opgave is onderdeel van een voortdurend onderzoek naar de kracht van stedelijkheid, maatschappelijk nut en noodzaak en ruimte voor het onverwachte. Met een reeks beschouwingen op het vakgebied vieren wij 25 jaar Urhahn. Wat hebben we geleerd, wat leren we vandaag? En vooral: hoera, wat is het toch een mooi vak!

   

  Lees ook onze andere artikelen: