Inrichtingsplan en ontwikkelstrategie Hoofddorp Centraal

Een wervend en sturend document voor initiatiefnemers

<
>

  Open planproces
  Hoofddorp ontwikkelt zich tot een toekomstbestendige en meer levendige stad waar de bewoners en ondernemers zich mee verbonden voelen en betrokken zijn bij de ontwikkelingen. Het gebied tussen het centrum van Hoofddorp en het station speelt een belangrijke rol bij het realiseren van deze ambitie. Een prominente positie wordt ingenomen door de Beukenhorst West, een kantorengebied met bijna 50% leegstand.

   

  De gemeente Haarlemmermeer heeft in een open proces, gefundeerd op een intensieve betrokkenheid van bewoners, eigenaren, ondernemers en andere stakeholders, gewerkt aan de inrichting en ontwikkeling van Hoofddorp Centraal. De gymzaal aan de Prins Hendriklaan was het episch centrum van dit proces. In drie werksessies onder leiding van Urhahn werden bouwstenen voor de ontwikkelstrategie verzameld. Urhahn heeft in vervolg hierop samen met de betrokkenen en met Stadkwadraat, Dijk&co Landschapsarchitectuur (parkontwerp) en Stipo (kantorenloods) het inrichtingsplan en de ontwikkelstrategie voor Hoofddorp Centraal opgesteld.

   

  Opgaven
  De opgaven zijn het realiseren van een logische en aantrekkelijke wandel- en fietsroute tussen stadscentrum en station via de Fruittuinen, het Wandelbos, de tennisbanen en Beukenhorst-West, de transformatie van Beukenhorst-West naar een gemengd stedelijk gebied én de doorontwikkeling van het station tot een volwaardig knooppunt.

   

  Inrichtingsplan en ontwikkelstrategie
  In het inrichtingsplan wordt het gewenste toekomstige karakter van Hoofddorp Centraal geduid. Dit karakter wordt bepaald door een veelheid aan factoren: het gebruik, de uitstraling van gebouwen, de dynamiek, de kwaliteit van de openbare ruimte, de betekenis voor Hoofddorp als geheel en de regio. Het inrichtingsplan is wervend en sturend richting initiatieven die bijdragen aan de gebiedsambities. Het inrichtingsplan is dan ook geen blauwdruk maar bestaat uit een ruimtelijke en programmatische hoofdstructuur.

   

  De ontwikkelstrategie gaat in op de vraag hoe de ambities voor Hoofddorp Centraal gerealiseerd kunnen worden. Het gaat over nieuwe vormen van samenwerking, over het stellen van prioriteiten, over stappen richting realisatie, over investeringen van de gemeente die leiden tot investeringen van anderen en vice versa.

   

  De wandel-fietsroute tussen station en centrum is juni 2018 feestelijk geopend. Lees hier de samenvatting van de volledige betrokkenheid van Urhahn bij Hoofddorp Centraal.