Stedenbouwkundige toolbox voor postzegelparkjes

Opgeleverd: openbare ruimte ontwerp voor een aantal verblijfsplekken in Amstel Business Park, Ouder-Amstel

<
>

  Vanuit de Provincie Noord Holland is geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een aantal ‘postzegel verblijfsplekken’ in het Amstel Business Park. Dit in het verlengde van de door Urhahn gemaakte ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Business Park Zuid.

   

  In samenspraak met de lokale ondernemers en de twee gemeenten, Amsterdam en Ouder-Amstel zijn geschikte locaties gekozen. Twee grotere verblijfsplekken en zes kleine zitplekken worden gerealiseerd op de plekken waar de hoogste dynamiek is of de meeste reuring te verwachten.

   

  De postzegelparkjes  zijn in dezelfde beeldtaal ontworpen en bevatten dezelfde elementen uit de speciaal voor deze plekken ontwikkelde toolbox. Stoere betonplaten vormen de basis voor de pleintjes en dienen tevens als zitelementen. Een rode beuk samen met een natuurlijk ogende vegetatie van vaste planten in de uit de betonnen pleintjes uitgespaarde vakken geeft kleur en levendigheid. De felgekleurde belettering op de betonplaten geven de geografische coördinaten van de plek weer.

   

  De eerste plekjes zijn in 2018 opgeleverd.