Van bedrijventerrein naar Werkstad Overamstel

Ruimtelijk-economische visie geeft handvatten voor ruimere ontwikkelmogelijkheden op Amstel Business Park Zuid.

De ambitie is om het bedrijventerrein Amstel Business Park deel van de stad te maken: de Werkstad Overamstel. De ruimtelijk-economische visie die Urhahn heeft opgesteld, richt zich enerzijds op elementen die voor het hele gebied gelden, zoals duurzaamheid, infrastructuur en programma, anderzijds op een specifieke aanpak per deelgebied.

 

De visie is tot stand gekomen met de ondernemers van ABP-Zuid. In drie avonden zijn achtereenvolgens de observaties, de visie en de ontwikkelstrategie gedeeld, aangevuld en becommentarieerd. Door een gedegen analyse van de groeiende en krimpende sectoren heeft Urhahn met Decisio een realistisch profiel voor de toekomst kunnen bepalen. Urhahn heeft in vervolg hierop een ontwerp voor de openbare ruimte van enkele verblijfsplekken in het gebied gemaakt, het eerste concrete resultaat van de visie.

 

Urhahn stelt in 2018 de richtlijnen voor ontwikkeling op.