Het visitekaartje van Brainport

Werksessie Eindhoven Stationsgebied Zuid legt basis voor strategisch perspectief

<
>

    De Stuurgroep Brainport City heeft op 23, 24 en 25 maart 2016 een driedaagse werksessie georganiseerd over de toekomst van het Stationsgebied Zuid. Urhahn heeft deze werksessie inhoudelijk en procesmatig begeleid. Het plangebied wordt globaal begrensd door het station, het spoor, Student-hotel, Stationsplein en 18 Septemberplein. De ambitie is om Stationsgebied Zuid het visitekaartje te laten zijn van Brainport. Stationsgebied Zuid is één van de prioriteitsgebieden zoals deze zijn vastgelegd in Brainport-City. In het voorjaar van 2016 is een business case voor dit gebied opgesteld. De business case bevat drie onderdelen: een strategisch perspectief op het gebied, een governance-onderdeel en een financiële strategie. De workshop was gericht op het strategisch perspectief. De business case bevat een innovatieve propositie voor het gebied die is  ingebracht in de Stuurgroep Brainport City (juli 2016) als voorbereiding van het BO MIRT in november 2016.

     

    De werksessie was een eerste stap, hierin stond het strategisch perspectief centraal, zijnde het inhoudelijk en ruimtelijk verhaal voor deze locatie samen met een governance deel waarin globaal de organisatie, het proces en de financieringen zijn verkend. De basis voor het strategisch perspectief is hierin gelegd, zodat het in april en mei kan worden uitgewerkt en kan worden geïntegreerd in een business case. De ‘mogelijke toekomst’ is verbeeld. Een concreet ontwerp voor het gebied is (nu nog) niet aan de orde. Er is ingaan op de ambitie: wat willen we wel en wat willen we niet, en wat zijn de kernwaarden voor het gebied? Vanuit een aantal thema’s zoals bezoekers en reizigersstromen, ruimte (plein en bebouwing) en programma zijn toekomstperspectieven besproken.