Podcast Bewegen als uitgangspunt

Luister naar De Fijne Stad met Wendy van Kessel

In de serie De Fijne Stad gaat Marnix Kluiters (host van de Ecosofie-podcast) met experts in gesprek over onze steden. Na fietsprofessor Marco te Brömmelstroet volgt beweegstedenbouwer Wendy van Kessel.

 

Boodschappen laten bezorgen, met de auto naar het werk, de lift nemen in plaats van de trap… Ons leven is ingericht op gemak. Maar het meest comfortabele is niet altijd het meest gezonde. Activiteiten zoals lopen naar de supermarkt of fietsen naar het werk zijn juist bevorderlijk voor onze gezondheid. Daarom pleit stedenbouwkundige Wendy van Kessel voor beweegvriendelijke steden.

 

Wendy van Kessel is directielid bij bureau Urhahn. Wat haar dwarszit is dat onze steden niet uitnodigen tot bewegen. Door de opkomst van auto’s en het openbaar vervoer zijn wonen en werken van elkaar gescheiden geraakt, met allerlei nadelen als gevolg, zoals toenemend verkeer, langere reistijden en meer vervuilende uitstoot. Verder staat comfort steeds vaker op de eerste plaats door technologische vooruitgang. Zo hebben we talloze mogelijkheden om eten te bestellen binnen handbereik, maar dit is niet altijd de meest gezonde optie.

 

Het doel van Wendy is om een leefomgeving te creëren waarin mensen worden gestimuleerd om actief te zijn. Haar idee is om steden zo in te richten dat wandelen en fietsen centraal staan, en auto’s daaromheen worden georganiseerd. Wendy noemt dit ’trage netwerken’. Binnen deze trage netwerken verplaatsen mensen zich te voet of per fiets, waardoor ze ook meer anderen tegenkomen. Dit stimuleert weer om meer naar buiten te gaan. Wendy pleit ervoor dat steden meer georganiseerd worden rondom thema’s zoals sport, spel en ontspanning. Dit betekent bijvoorbeeld dat kinderen niet per se in een afgebakende speeltuin hoeven te spelen. Hoewel er niets mis is met speeltuinen, kan er ook meer publieke ruimte worden gecreëerd waar spelen mogelijk is. Als mensen meer tijd doorbrengen in de publieke ruimte, leidt dit tot meer sociale cohesie. Wie met de auto reist, ontmoet niemand. Een stad die aanspoort om naar buiten te gaan, zorgt voor meer interactie en nieuwe verbindingen. Dit draagt bij aan het algehele gevoel van veiligheid.

 

Volgens Wendy is het essentieel dat we in steden meer functies integreren in plaats van scheiden. Door het samenbrengen van wonen, werken en voorzieningen krijgen we veerkrachtige steden. Daarnaast speelt ook de klimaatopgave een belangrijke rol. Het is van groot belang om steden groener in te richten, zodat ze duurzamer en toekomstbestendig worden.

 

Luister naar de ecosofie-podcast De Fijne Stad: Bewegen als uitgangspunt met Wendy van Kessel (50. min 25 sec)