Ruimtelijke en sociale vernieuwing voor Heechterp Leeuwarden

Gebiedsvisie maakt een sociale en ruimtelijke vuist voor de toekomst van volksbuurt Heechterp

<
>

  De leefbaarheid van Heechterp – een volksbuurt uit de jaren 60 waar mensen zich sterk verbonden voelen met Leeuwarden – staat onder druk. Dat heeft veel te maken met de eenzijdige sociale woningvoorraad. Heechterp staat nu aan de vooravond van een fysieke vernieuwing. Wooncorporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden investeren al sinds jaar en dag stevig in de sociale structuur van de wijk en vonden in Urhahn het stedenbouwkundig bureau dat sociale en ruimtelijke vernieuwing combineert.

   

  Ondanks financieel onhaalbaar toch toekomstbestendig

  De portiek-etageflats in de naoorlogse wijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Renovatie blijkt financieel onhaalbaar. Deze vernieuwing is een uitgelezen kans om Heechterp in alle opzichten toekomstbestendig te maken. De al aanwezige kwaliteiten, zoals de (informele) menselijke relaties in de wijk en het sociale vangnet, de mooie groenstructuren en speelplekken, worden gekoesterd en er wordt voortgebouwd op het DNA van de buurt.

   

  Toekomstvisie Heechterp geeft ruimtelijke en sociale vernieuwing

  In de toekomstvisie Heechterp zijn vier ambities geformuleerd die richting geven aan de vernieuwing op ruimtelijk en sociaal gebied.

  • Een veerkrachtige buurt, waar mensen elkaar kennen en op elkaar kunnen bouwen. Een ongedeelde buurt voor verschillende typen mensen en een divers woningaanbod.
  • Een duurzamer Heechterp met ruim baan voor voetgangers en fietsers, en volop aandacht voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Uiteraard is er aansluiting op hernieuwbare energiebronnen.
  • Heechterp is sterk verbonden met Schieringen en andere delen van Leeuwarden. De verbondenheid gaat daarnaast over de manier waarop mensen in de wijk met elkaar samenleven.
  • Een buurt waar mensen elkaar ontmoeten op straat, in het hof of in het wijkcentrum.

  Met de visie maken Elkien en de gemeente een vuist voor de toekomst van Heechterp. De uitwerking van de ambities naar concrete plannen wordt in intensieve samenspraak met de bewoners vormgeven. Door mensen die zich betrokken voelen bij de buurt te laten meedenken en meepraten, wordt gezamenlijk gewerkt aan een toekomstbestendige buurt.

   

  Inmiddels is de website Heechterp Vernieuwt online