Ludo Mathijssen

Stedenbouwkundig ontwerper

Ludo ziet de stad als een levend wezen. Dynamisch, beleefbaar en nooit af. Voorheen ging stedenbouw vooral om functionaliteit en de inpassing van functies en niet zozeer om beleving vanuit de gebruiker. Ludo ziet goede stedenbouw als het creëren van plekken waar je als gebruiker verbonden mee bent, waar je jezelf vrij voelt en waar ruimte is voor initiatief en creativiteit. “Door bijvoorbeeld het leven grotendeels lokaal te organiseren leer je elkaar echt kennen en voel je dat er een gemeenschap is”. In lijn met Urhahn’s filosofie van de spontane stad ziet hij dat juist thema’s als gezondheid, verbondenheid, beleefbaarheid en spontaniteit hiervoor belangrijk zijn.

 

Urhahn’s inzet voor kennisdeling is ook iets wat hem trok: “Het vak stedenbouw verandert en wordt steeds belangrijker voor de samenleving. Tegelijkertijd zitten we nog in een zoektocht naar de exacte definitie van ons vak en kennisdeling is daarbij heel belangrijk”.

 

Met een achtergrond in Spatial Design aan de HKU zijn grafisch vormgeven en het gevoel van een plek in beeld vatten enkele van Ludo’s krachten. Hij maakt de mooiste collages en beelden in isometrie. Momenteel werkt hij aan Ede-Wageningen Nieuw Hoekelum en de Westfriesland Regioschets.

 

Stuur Ludo Mathijssen een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten waaraan Ludo heeft gewerkt:

  • West-Friesland Ruimtelijke agenda: ontwerper voor het opstellen van de ruimtelijke agenda voor de regio (Regio West-Friesland, 2024-heden).
  • Ede-Wageningen Nieuw Hoekelen: ontwerper voor het stedenbouwkundig plan voor een nieuwe wijk bij Bennekom (Gemeente Ede, 2024-heden).