Jules Klinkhamer

Ruimtelijk onderzoeker

Jules Klinkhamer heeft na de opleiding Future Planet Studies zowel een master in Sociale Geografie (UvA) als een master Bestuurskunde (VU) behaald. De combinatie met de bestuurlijke kant vindt hij essentieel, want dat is waar de problemen echt opgelost kunnen worden. “Mooie plannen maken is al moeilijk, ze realiseren is nog ingewikkelder.” Jules is een gedegen ruimtelijk onderzoeker, wat versterking biedt in onze publicaties en onderzoeken, waarin we naast een onderwerp of locatie en ook ons eigen denken verdiepen.

 

Na een traineeship bij een drietal grote woningcorporaties kiest Jules voor stedenbouw. “Een goede betaalbare woning is de basis voor woongeluk. Maar ook een prettige leefomgeving is belangrijk voor woongeluk en ontplooiing. Juist in de stedenbouw ligt de mogelijkheid om integraal aan een prettige leefomgeving te werken.” De publicatie ‘Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte’ en een toekomstvisie voor Venserpolder waren de directe aanleiding om bij Urhahn te solliciteren. Vanwege de mensgerichte benadering; de stad als een plek van verrassing en spontaniteit waar je mensen ontmoet die niet altijd op jezelf lijken. Dat sluit aan bij een kernwaarde van ons bureau: (samen)leven gaat bij Urhahn vóór stenen. Wij ontwerpen uitnodigende buitenruimten die een gezonde levensstijl en ontmoeting bevorderen en daarnaast de biodiversiteit vergroten. Wij laten ruimte voor het onverwachte, voor spontaniteit en initiatief. Zo waarborgen we een veerkrachtige leefomgeving.

 

Stuur Jules Klinkhamer een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten waaraan Jules heeft gewerkt:

  • Breda ’t Zoet: ruimtelijk onderzoeker voor het programmeringsplan voor ’t Zoet, een omvangrijk en grotendeels braakliggend terrein nabij het station en de binnenstad van Breda, waarvoor de ambitie is om het te transformeren tot hoogstedelijk woon-werkmilieu (gemeente Breda, 2024-heden).
  • Arnhem Malburgen: ruimtelijk onderzoeker voor de toekomstvisie op de stedelijke en sociale vernieuwing van deze naoorlogse stadswijk (voor gemeente Arnhem en woningcorporatie Volkshuisvesting, 2024 – heden).
  • Tilburg Noord: ruimtelijk onderzoeker voor het gebiedsperspectief voor de grotendeels naoorlogse wijken in Tilburg Noord. Het perspectief zet in op verdichting van Noord met ca. 5000 woningen, waarbij de leefomgeving ook voor de huidige bewoners verbetert (gemeente Tilburg, 2023-heden).
  • Gezinnen in de stad: projectmedewerker voor het uitdragen van Urhahn’s visie op de kindvriendelijke stad en het in de praktijk brengen van deze visie in projecten (voor de Van Leer Foundation, 2023-heden).
  • Jules communiceert over ons werk via sociale media, de website, en bijdragen aan ‘specials’ in externe media.