Scenario’s voor een programmatische gebiedsidentiteit voor ’t Zoet, Breda

Het voormalige terrein van de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) transformeert van een grotendeels braakliggende terrein nabij de binnenstad tot een hoogstedelijk woon-werkgebied. Hoe wordt dit een gebied een aanvulling op het bestaande Breda?

<
>

  In samenwerking met Bureau Buiten en in opdracht van de Gemeente Breda maakt Urhahn een programmeringsplan voor ’t Zoet, een groot en grotendeels braakliggend terrein, strategisch gelegen nabij de binnenstad en het station. De ambitie is om een hoogstedelijk woon- en werkmilieu te creëren met 4.000 à 6.000 woningen en 100.000 m² aan voorzieningen. Maar hoe past zo’n ambitieus toekomstbeeld binnen de bredere context van stedelijke ontwikkelingen in Breda? En hoe refereert het aan kansen op een hoger schaalniveau? Dat is precies wat we verkennen in nauwe samenwerking met gemeente, provincie en andere stakeholders.

   

  Scenario-aanpak

  Er ligt al een toekomstperspectief (West8) voor ’t Zoet, met als kernambities hoogstedelijk (wonen, werken, cultuur, leisure), verbonden (mobiliteit, ecologisch), en water (Mark als Ruggengraat). We sluiten hier nadrukkelijk op aan, maar doen verdiepend onderzoek naar de programmatische gebiedsidentiteit. Zo borgen we dat het programma complementair is aan de omgeving en de wensen en behoeften van de toekomstige gebruikers van het gebied goed worden meegenomen in het plan. Om tot een programmatische identiteit te komen hanteren we een scenario-aanpak. We laten per scenario zien hoe het inspeelt op de landsdelige, stedelijke en lokale potenties en welke ruimtelijke kansen het biedt. Tevens brengen we in beeld wat de condities zijn om dit scenario waar te kunnen maken. We maken onderscheid in deelgebieden met elk een eigen profiel en een andere functiemix.

   

  Tijdelijkheid ter activering van het gebied

  Stedenbouw is een traag proces: de realisatie van de plannen neemt jaren of decennia in beslag. Tijdelijke invulling van ’t Zoet biedt de kans om het gebied te activeren en Bredanaren en andere bezoekers kennis te laten maken met het gebied. We streven naar een invulling die past bij het gewenste gebiedsprofiel.