Kracht van Brabantstad: naar een versterkende ruimtelijk economische agenda

Verbinding van Europese metropoolregio’s en gerelateerde innovatie- en productiemilieus

<
>

    Een provinciale propositie gericht op ruimtelijkeconomische structuurversterking van Brabant en de vijf grote Brabantse steden. De grote steden, provincies en het rijk zetten samen de schouders onder de concurrentiepositie van Nederland. Mee blijven doen in mondiale top van kennisregio’s; daarvoor is de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS) ontwikkeld. De Noordvleugel, de Zuidvleugel en de Brainport Eindhoven worden gezien als dé motoren van de Nederlandse kenniseconomie. De uitdaging is de regio’s onderling en op internationale schaal beter te verbinden en een gezamenlijk aanbod van voorzieningen, locaties en instellingen te ontwikkelen. Brabant vindt dit een belangrijke ontwikkeling en wil de REOS-ambities verbinden met het provinciale en interregionale schaalniveau.

     

    Wij zien kansen in het economisch ontwikkelen van internationale corridors, het benutten van de kracht van knooppunten en het creëren van innovatielandschappen. Door slim ruimte te geven aan combinaties van topsectoren kan Brabant het verschil maken binnen Nederland. De versterkende agenda voor de ruimtelijk economische ontwikkelstrategie van Nederland combineert de invalshoeken ‘aantrekkelijk’, ‘bereikbaar’ en ‘concurrerend’. Binnen de internationale corridors komt veel samen. Zij verbinden niet alleen Europese metropoolregio’s maar ook een aantal gerelateerde innovatie- en productiemilieus. Voorbeelden zijn de A2-kennisas en de logistiek getinte BrabantCorridor. We willen die corridors in samenhang ontwikkelen, evenals een aantal (inter)nationale knooppunten zoals Brainport City, Eindhoven Airport en Breda CS. Daarnaast zetten we in op cross-overs tussen topsectoren.

     

    Innovatie is grenzeloos, maar bepaalde combinaties hebben een zwaartepunt in delen van Brabant. Daar zijn er kansen voor innovatielandschappen, bijvoorbeeld op het vlak van agrofood, biobased economy en health& leisure.