Meerlaagsveiligheid, klimaatadaptatie en multifunctionaliteit van dijken en water

Water als integraal onderdeel van Westfriese Structuurschets

<
>

  Interactief gebiedsproces

  De zeven Westfriese gemeenten stellen een structuurschets voor de regio op. Dit proces is gestart in het najaar van 2015. Eén van de doelen is ‘het ruimtelijk vertalen van bestaand beleid’. Er is al veel sectoraal beleid aanwezig, dit voedt de agenda voor de structuurschets. Water is, als ordenend principe, eveneens een belangrijke bouwsteen voor de structuurschets. Water wordt

  integraal onderdeel van de structuurschets. Urhahn heeft via een interactief gebiedsproces de ‘wateragenda’ voor de structuurschets ontwikkeld.

   

  Agenda met ruimtelijke kansen en opgaven

  In dit gebiedsproces hebben het  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de provincie Noord-Holland, de zeven Westfriese gemeenten en RWS hun wensen en ambities kenbaar gemaakt. Er zijn drie thema’s benoemd die een ruimtelijke relevantie voor de

  regio hebben, meerlaagsveiligheid, klimaatadaptatie en multifunctionaliteit van dijken en water. In drie werksessies zijn deze thema’s uitgewerkt tot een agenda met ruimtelijke kansen en opgaven voor de structuurschets. De wateragenda is een integraal onderdeel van de structuurschets geworden. Er is een onderscheid aangehouden in:

  • Kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Kansen voor beleid en strategie;
  • Kansen voor integrale gebiedsontwikkelingen waar water een grote rol in speelt.