Ontwerpworkshop Centrumaanpak Doetinchem

Als alle energie is gericht op het sterk houden van de historische kern, wat betekent dat dan voor het programma en de dynamiek in de zone direct rond het Ei?

<
>

    Het Ontwerpteam (O-team) helpt bij concrete en complexe ruimtelijke opgaven en zet de kracht van ontwerp in om samen met de betrokken partijen concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen te verkennen. Voor de binnenstad van Doetinchem zijn 3 bureaus gevraagd om hun visie te geven, tijdens een ontwerpworkshop. De vraag aan Urhahn richtte zich op de randen van de binnenstad: als alle energie is gericht op het sterk houden van de historische kern, wat betekent dat dan voor het programma en de dynamiek in de zone direct rond het centrum?

     

    Urhahn keek naar de kwaliteiten van de randen en ontdekte dat die andere kwaliteiten kunnen toevoegen aan het centrum: woningbouw aan het park, de oude veemarkt als cluster voor supermarkten en wellicht de markt. Functies die het centrum ondersteunen, maar niet uithollen. Voor andere programma’s zoals winkelen en horeca ligt de focus juist wel sterk op het centrum. Maatwerk dus, waarbij het centrum meer is dan alleen het ei en zorgvuldig programma wordt ingezet op de cruciale plekken.