Maarten Lankester

Landschaps- en stedenbouwkundig ontwerper / projectleider

Maarten is een ontwerper pur sang. Tekenend en puzzelend komt hij voor iedere opgave tot een specifieke oplossing, van regio tot openbare ruimte. Zijn scherpe kijk op programma en concepten leidt tot innovatieve, integrale strategieën. Dit is bijvoorbeeld te zien in de plannen voor Oostenburg in Amsterdam, waar hij de stedenbouwkundige en de buitenruimteontwerpen voor zijn rekening neemt, en in het prijswinnende Space-S in Eindhoven, het gebied waar de door hem ontworpen openbare binnentuin een geheel nieuw soort publieke ruimte aan de stad toevoegt.

 

Maarten is opgeleid als landschapsontwerper aan de Hogeschool Larenstein en volgde twee jaar een masteropleiding in Denemarken. Hij is incidenteel als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

 

Stuur Maarten Lankester een mail , connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

selectie van Maartens recente projecten:

 • Assen Centraal: projectleider voor de ontwikkelvisie (proefverkaveling woningbouwimpuls) voor de noordelijke binnenstad en het Havenkwartier (voor gemeente Assen, 2020-2021).
 • Amsterdam Bay Area: projectleider en ontwerper voor de ontwikkelstrategie voor het blauwe hart van de MRA, als aanvulling op het Atelier Oostflank MRA (voor gemeente Almere, 2020).
 • Hoorn Stationsgebied: verdieping ruimtelijk-programmatische visie Poort van Hoorn (voor SITE / Gemeente Hoorn, 2018-2019).
 • Noord-Hollandse dorpsranden: opstellen beoordelingskader en gouden regels voor initiatieven voor woningbouwontwikkeling op de grens van stad en landschap, uitgaande van maatschappelijke meerwaarde en landschappelijke kwaliteit (voor de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland (PARK), 2020).
 • Vlaardingen Rivieroever: ontwerper structuurvisie (voor gemeente Vlaardingen, 2020).
 • De Tuinen van Deventer: hoofdontwerper stedenbouwkundig concept Zandweerd, een duurzame en beweegvriendelijke wijk van circa 120 woningen (voor gemeente Deventer 2017-heden).
 • Oostenburg Amsterdam: hoofdontwerper ontwikkelplan en ontwerp openbare ruimte voor de transformatie van het binnenstedelijke werkeiland naar een gemengde, stedelijke buurt (voor woningcorporatie Stadgenoot, 2010-2020).
 • Amsterdam Kromhout in het Hamerkwartier: hoofdontwerper stedenbouwkundig plan voor de transformatie van een werkgebied rondom de Storkhallen (voor woningcorporatie Eigen Haard, 2019).
 • Amsterdam Oostenburg SOO-kavel: hoofdontwerper ontwerp openbare ruimte voor een bouwblok met binnentuin (voor SOO (Vorm & Steenwell), 2017-2019).
 • Amsterdam INIT: hoofdontwerper onderzoek uitbreidingsmogelijkheden van een bedrijfsverzamelgebouw (voor Florisse Init bv, 2019-2020).
 • Rotterdam Hoogvliet Stadscentrum: ontwerper voor de ontwikkelvisie (voor gemeente Rotterdam, 2019).
 • Poort van Hoorn: ruimtelijk-programmatische verdieping van de visie (voor Site urban development, 2019).
 • Delft Zuid: ontwerper stedenbouwkundige verkenning omgeving station (voor Certitudo Property Development, 2018).
 • Monnickendam Galgeriet: hoofdontwerper schetsontwerp en VO stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit (voor Hoorne Vastgoed en BPD, 2017).
 • Doetinchem De Veentjes: projectleider visie en ambitie ‘Woonexperiment De Veentjes’ (voor gemeente Doetinchem, 2017).
 • Hoofddorp Stadscentrum: hoofdontwerper ontwikkelplan (voor Gemeente Haarlemmermeer, 2017).
 • Den Haag Maanweg: studie en verbeelding ontwikkeling HTM kavel (voor Local Development, 2017).
 • Uithoorn Fort: ruimtelijk-programmatisch concept en verbeelding (voor Ambeco, 2017).
 • Amsterdam Van der Kunbuurt: hoofdontwerper massastudie (in opdracht van Stadgenoot, 2017).
 • Groningen Herestraat: projectleider voor een visie voor meer woningbouw in het stadscentrum (voor de Manifestatie Wonen in Stadshart, gemeente Groningen, 2016).
 • Ouder-Amstel Amstel Business Park verblijfsplekken: projectleider voor het ontwerp openbare ruimte voor een aantal verblijfsplekken (in opdracht van gemeente Ouder-Amstel, 2016).
 • Eindhoven Space-S: hoofdontwerper stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte voor 400 woningen voor stedelingen en studenten op Strijp-S, waarbij de toekomstige bewoners vanaf de eerste schets mede-auteur van het plan zijn (voor Woonbedrijf, 2013-heden).
 • Ouder-Amstel Amstel Business Park: hoofdontwerper voor de ruimtelijk-economische visie (in opdracht van gemeente Ouder-Amstel, 2015-2016).
 • Voormalig dierenpark Emmen: hoofdontwerper voor een inspiratie- en ontwikkelkader voor een nieuw stadspark met ruimte voor initiatief (voor gemeente Emmen, 2015-2016).
 • Lelystad Airport Garden City: hoofdontwerper inrichtingsplan op hoofdlijnen voor een nieuwe gebiedsontwikkeling voor een onderscheidend en hoogwaardig werkgebied bij de luchthaven (voor Omala, 2015-heden).
 • Monnickendam Galgeriet: hoofdontwerper voor een organische ontwikkelstrategie (voor Provincie Noord-Holland, TaskForce Ruimtewinst, 2015-2016).
 • Amsterdam Vuurtoreneiland: projectleider stedenbouwkundige onderbouwing bestemmingswijziging (in samenwerking met: Peter Oussoren & Bunker Q = Gerco Meijer en Indira Zuljevic, voor Brian Boswijk en Sander Overeinder, 2014-2015).
 • Marina Nieuwpoort, BE: ontwerper uitbreidingsplan (i.s.m. SUM , ARJM en Marina Yachting Consultant, voor Stad Nieuwpoort, Provincie West-Vlaanderen, Agentschap voor maritieme dienstverlening en kust, 2013-2015).
 • Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties: ontwerpend onderzoek naar nieuwe (on)zekerheden in binnenstedelijke transformaties (een initiatief van Urhahn met medefinanciering van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, 2014-2015).
 • Visie Noordwestkwadrant Binckhorst Den Haag: hoofdontwerper visie op de transformatie van een werkgebied naar een stuk stad (voor Boele & van Eesteren en Amvest, 2012-2014).
 • Utrecht Cartesius: ontwerper ontwikkelvisie voor transformatie voormalig werkgebied (i.s.m. ’t Idee en Woest Developers, voor NS Stations, 2013).
 • Bloomberg Philantropies Mayors Challenge (finalist): Maarten leverde de conceptuele basis voor de Amsterdamse inzending. (De Amsterdam Economic Board ontwikkelde dit concept in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Kennisland, Green Concepts, Urhahn, De Kerncentrale, Red Jezelf, Designthinkersgroup en Two-o voor Burgemeester van Amsterdam, 2014)
 • In diverse projecten heeft Urhahn gewerkt aan de plannen voor Rijnboog Arnhem. Maarten was ontwerper tijdens de uitwerking van de plannen voor de zuidelijke binnenstad en het stedenbouwkundig plan voor de Nieuwstraat en omgeving, met participatietraject met de stad, en strategisch advies aan het college (voor gemeente Arnhem, 2009-2013).
 • Urbanisator Binckhaven: een aantal grote vastgoedeigenaren en de gemeente Den Haag heeft besloten om in een gezamenlijke aanpak met de Urbanisator, een initiatief van APPM en Urhahn, aan de slag te gaan om de problemen in de Binckhaven te lijf te gaan en kansen te pakken (voor Aberdeen Immobilien Kag, AM Gebieds- en Vastgoedontwikkeling, CBRE Glo bal Investors, COD, Deka Immobilien, Gemeente Den Haag, 2012-2014).
 • Hoogeveen Mauritsplein: projectleider en hoofdontwerper SPvE voor binnenstedelijk particulier opdrachtgeverschap (voor gemeente Hoogeveen, 2012).