20 miljoen voor stationsomgeving Eindhoven Centraal

De binnenstad en de stationsomgeving van Eindhoven worden ‘brainport-waardig’.

<
>

  Urhahn heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven de strategische visie Eindhoven Centraal opgesteld. Deze visie dient als basis voor de grootschalige gebiedsgerichte en infrastructurele investeringen in de binnenstad en de stationsomgeving. In december 2017 hebben de Rijksoverheid, provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven op basis van deze visie besloten om circa € 20 miljoen te investeren in de grootschalige ontwikkeling van de stationsomgeving. De internationale trein naar Düsseldorf wordt realiteit.

   

  Het gaat goed met Brainport Eindhoven. De economische groeicijfers zijn indrukwekkend. De afgelopen decennia is in deze regio een krachtig economisch ecosysteem rond technologie, design en kennis (TDK) ontstaan. Brainport Eindhoven is als economische motor van grote waarde voor Nederland en positioneert zich nadrukkelijk als onderdeel van Brabantstad. Om te kunnen blijven concurreren en aantrekkelijk te blijven voor kenniswerkers en bedrijven moet de stad het vestigingsklimaat van de binnenstad verbeteren. Eindhoven Centraal vormt hiervoor de basis. De ontwikkeling van de stationsomgeving ‘de Internationale Knoop XL’ is dé majeure opgave: een hoogwaardige stationsomgeving met (inter) nationale treinverbindingen, snelle connecties naar Eindhoven Airport, onderscheidende woon- en werkgebieden en fraaie openbare ruimten. Hét visitekaartje van Brainport Eindhoven en een hoogstedelijke omgeving die past bij de hoge ambities van de stad.

   

  Basis voor verbetering vestigingsmilieu

  Het stadscentrum is sterk in ontwikkeling, maar heeft nog onvoldoende autonome aantrekkingskracht. Een belangrijke opgave omdat ‘kennis, kunde en kapitaal’ niet alleen wordt verleid door een goed functionerend economisch ecosysteem maar ook door een hoge ‘quality of life’, hoogwaardige verbindingen, aantrekkelijke stedelijke woon- en werkmilieus, een gezonde stad en een stedelijke cultuur. Eindhoven centraal stelt vijf opgaven centraal:

  • De ontwikkeling van een toonaangevend Museumkwartier met de vestiging van een nationaal Designmuseum.
  • De versterking van de Dommel als groene oase in de stad: een langgerekt stadspark dwars door de binnenstad.
  • Het autoluw maken van de binnenstad met een autovrije-luwe Binnenring als beeldbepalend project.
  • De ontwikkeling van Werkplaatsen Ehv: plekken van waar TDK en het ‘innovatieve maken’ zichtbaar zijn in de binnenstad.
  • Internationale knoop XL.

   

  ­Internationale knoop XL

  Eindhoven Internationale knoop XL is een belangrijk project voor Brainport, voor Brabant, maar zeker ook voor Nederland als totaal. Niet voor niks is het één van de cruciale projecten uit de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Het draagt bij aan de ruimtelijk-economische structuurversterking van Nederland. Het station wordt een efficiënte overstapmachine: van internationale treinen, nationale en regionale treinen, HOV, ‘first & last mile’-verbindingen tot (snelle) fiets- en wandelroutes. De stationsomgeving is de plek voor de nieuwe kennis- en diensteneconomie: een gemengde, beweegvriendelijke, aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Een hoogstedelijke omgeving met ruimte voor wonen, werken en ontspanning als ambitie. Het openbaarvervoerspotentieel wordt optimaal benut.