Weezenlanden, Zwolle: wonen in het park, midden in de stad

Urhahn ontwikkelt samen met betrokken partijen en bewoners het stedenbouwkundig plan

<
>

  In verschillende werkgroepen en projectdagen heeft Urhahn samen met Moke architecten, betrokken partijen, bewoners en de gemeente het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor een groene en stedelijke buurt aan de rand van de oude binnenstad van Zwolle: Weezenlanden-Noord. Een locatie die door Woningcorporatie Openbaar Belang wordt herontwikkeld en verdicht, met behoud van het huidige losse en groene karakter. Verdichting als onderdeel van de ring rond de binnenstad, en klimaatadaptatie, waterveiligheid, duurzame mobiliteit en energie als antwoord op de hedendaagse woningopgave.

   

  Er is gekozen voor een interactief ontwerpproces waarbij gemeente, stakeholders, adviseurs en bewoners zijn betrokken. Door in een vroeg stadium alle belangen mee te nemen is een complexe doch rijke opgave ontstaan. Met drie ‘bakfietsmomenten’ zijn we door de buurt getrokken, zodat we makkelijk aanspreekbaar waren voor bewoners en die ’s avonds hun huis niet uit hoefden. Begin november vond een bredere informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden, belangengroepen en andere stakeholders.

   

  Het stedenbouwkundig ontwerp voor Weezenlanden Noord zet sterk in op het verbinden en versterken van de groene kwaliteiten van de locatie. Het groen aan het Almelose Kanaal en de Singelgracht worden met elkaar in verbinding gebracht middels een centrale groene ruimte in het gebied. Door losse gebouwen aan de Schuurmanstraat en aan het Almelose kanaal ontstaat een doorwaadbare groenstructuur. De overige gebouwen vormen tezamen (ook met de bestaande bebouwing) samengestelde blokken met collectieve binnenhoven. De gebouwen bestaan uit verschillende typen en korrelgroottes waardoor de open en losse setting wordt versterkt. Onder een deel van de gebouwen (en deels onder een dek) is een parkeergarage voorzien voor bewoners en bezoekers. Hierdoor is het gebied autovrij waardoor de openbare ruimte optimaal (en beweegvriendelijk) kan worden ingezet voor spelen, verblijven, fietsen, wandelen, sporten en gezond bewegen. De inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan de klimaatadaptatie in de vorm van grote bomen voor schaduw en verlaagde delen voor tijdelijke waterberging. De groene daken en binnenhoven doen ook mee in het klimaat- en watersysteem. De openbare ruimte is deels opgehoogd en voldoet aan de nieuwe waterkerende hoogte van +2,65 meter NAP.

   

  Gedurende het proces is besloten een tenderprocedure te starten om dit project verder te kunnen ontwikkelen. Ons ontwerp is meegegeven als ambitie aan de aanbestedende partijen. In augustus 2019 is het consortium Nijhuis bouw bv – Explorius vastgoedontwikkeling bv geselecteerd. Het ontwerpteam van dit consortium (Karres+Brands & Barcode Architects) heeft ons stedenbouwkundig plan als basis gebruikt voor de uitwerking.