Met de bakfiets door de buurt

Urhahn ontwikkelt samen met betrokken partijen en bewoners het stedenbouwkundig plan Weezenlanden, Zwolle

Woningcorporatie Openbaar Belang heeft het voornemen om de locatie Weezenlanden Noord in Zwolle te herontwikkelen. Een locatie dicht bij het stadscentrum waarbij gestreefd wordt naar een verdichting van 180 naar minimaal 230 sociale huurwoningen en toevoeging van evenzoveel marktwoningen. De ambitie is te verdichten én het losse groene karakter van de buurt te behouden. Verdichten als onderdeel van de ring rond de binnenstad, klimaatadaptatie, waterveiligheid, mobiliteit en energie als de hedendaagse woningopgave.

 

Er is gekozen voor een interactief ontwerpproces waarbij bewoners, gemeente, stakeholders en adviseurs betrokken worden. Door in een vroeg stadium alle belangen mee te nemen ontstaat een complexe doch rijke opgave. In verschillende werkgroepen en projectdagen ontwikkelt Urhahn samen met Moke architecten, betrokken partijen en bewoners het stedenbouwkundig plan. Aangezien de doelgroep oud is en niet van nature geneigd om mee te doen aan een ontwerpproces, hebben we gezocht naar andere manieren om bewoners te betrekken. Met het bakfietsmoment gaan we als een karavaan door de buurt, zodat we makkelijk aanspreekbaar zijn en bewoners niet ’s avonds hun huis uit hoeven.

 

In het voorjaar van 2018 hopen we een breed gedragen plan te presenteren!