Economisch-ruimtelijke visie: Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw

Vier pijlers vormen de basis voor meer economie: meer banen, meer bestedingen, meer bezoekers en meer bedrijven.

<
>

  De Tilburgse binnenstad is in ontwikkeling. De bouwkranen staan overal en het nieuwe stadssilhouet krijgt vorm op plekken als het Kernwinkelgebied en de Spoorzone. Het moment is nu daar om na te denken over de economische toekomst van de binnenstad. Hoe kan worden geprofiteerd van de forse publieke investeringen, wat betekenen de succesvolle projecten voor de binnenstad en hoe kan de binnenstad als totaal beter en in samenhang gaan functioneren? Economische structuurversterking staat centraal in deze economisch-ruimtelijke visie; de ruimtelijke kwaliteit gaat hieraan bijdragen.

   

  Maak sterker wat sterk is

  Tilburg NexT betekent dat wordt gekozen voor de NexT Generation. Tilburg is een stad vol met talent, studenten en jongeren. Deze worden verleid om langer in de stad te blijven wonen, te werken en te besteden. Tilburg creëert zo haar eigen middenklasse voor de toekomst. Tilburg gelooft in haar eigen kracht: maak sterker wat sterk is. Eén van de kernkwaliteiten is ‘cultuur en creativiteit’. Tilburg gaat deze sterker inzetten als basis voor de nieuwe stedelijkheid. Een aantrekkelijk, gemengde en levendige binnenstad is voorwaardelijk voor de nieuwe economische kracht van de binnenstad. De kenniswerkers en nieuwe stedelingen ambiëren zo’n binnenstad. Tilburg kan en moet hierin een forse slag maken. Beter economisch functioneren kan via vier vliegwielen:

  • Compact en compleet: ontwikkel een binnenstad die qua winkels en voorzieningen op orde is om de lokale en regionale koopkracht te binden;
  • Wonen voor de NexT generation: creëer binnenstedelijke woonmilieus voor de 25-er;
  • Talent en ontwikkeling kenniseconomie: geeft ruimte aan (door)groei van de stedelijke economie: zakelijke dienstverlening en kenniseconomie;
  • Creatief ondernemerschap: laat creativiteit een basis zijn voor de stedelijke economie.

  Gesprekken met de stad

  De binnenstad is voor iedereen. Dit betekent dat gerichte gesprekken zijn en worden gevoerd met vertegenwoordigers van gebruikers en bewoners van de binnenstad. Deze hebben plaatsgevonden in de periode van de totstandkoming van de visie en na de afronding van de visie (december 2016 – begin 2017). Tevens is een expertteam bestaande uit lokale en nationale experts ingesteld dat gereflecteerd heeft op de plannen.

   

  Een visie als basis voor een agenda en afwegingskader

  De binnenstadsvisie is nog niet af. De visie vormt de basis voor een uitvoeringsagenda en afwegingskader. Welke projecten worden de komende jaren opgepakt (en vooral afgerond) en wat zijn de ruimtelijke en programmatische kaders waaraan initiatieven moeten voldoen zodat een samenhangende ontwikkeling van de binnenstad kan plaatsvinden de komende jaren? Deze uitvoeringsagenda wordt in het voorjaar van 2017 opgesteld.